Newyddion Busnes@LlandrilloMenai

Busnes@LlandrilloMenai yn dod i Barc Menai

Yn awr mae hyfforddiant proffesiynol a gwasanaethau dysgu seiliedig ar waith ar gael i fusnesau Gogledd Cymru yn swyddfeydd newydd Busnes@LlandrilloMenai ym Mharc Menai, Bangor.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Glynllifon yn Cael Blas ar Ddiwydiant Llaeth y DU

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr sy’n astudio ar gyrsiau amaethyddol yng Ngholeg Glynllifon gyfle i fynychu’r digwyddiad blynyddol pwysicaf yng nghalendr diwydiant llaeth y DU.

Dewch i wybod mwy

Grŵp Llandrillo Menai'n lansio prentisiaethau newydd ym maes cadwraeth

Mae Busnes@LlandrilloMenai, gwasanaeth Grŵp Llandrillo Menai i fusnesau, wedi lansio fframwaith prentisiaeth newydd mewn Cadwraeth Amgylcheddol.

Dewch i wybod mwy

Prentisiaeth mewn Gweithrediadau Prosesu Polymer

Yn ddiweddar, dathlodd grŵp o brentisiaid o REHAU Ltd eu bod wedi cwblhau eu Prentisiaeth mewn Gweithrediadau Prosesu Polymer yng Nghanolfan CIST, Grŵp Llandrillo Menai, gan lwyddo i oresgyn yr heriau a achoswyd gan Covid-19.

Dewch i wybod mwy

Cogydd o Ynys Môn yn cipio gwobr Prentis y Flwyddyn - Gogledd Cymru

Mae Siôn Wyn Owen, cogydd addawol o Lanfachraeth wedi ennill gwobr 'Prif Brentis y Flwyddyn 2021' Consortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith, Grŵp Llandrillo Menai.

Dewch i wybod mwy

Canolfan Hyfforddi Newydd yn cynnig Hwb i Ddiwydiant Adeiladu Gogledd Cymru

Mae cam nesaf cynllun uchelgeisiol ar gyfer y diwydiant adeiladu yng Ngogledd Cymru wedi'i wireddu a chyfleuster hyfforddiant i sgaffaldwyr wedi'i achredu gan CIRS wedi agor ei drysau yng Nghanolfan Isadeiledd, Sgiliau a Thechnoleg (CIST) Busnes@LlandrilloMenai yn Llangefni.

Dewch i wybod mwy

'Entrepreneur y Mis' Coleg Menai'n Sefydlu Busnes Coffi Newydd!

Yn ddiweddar, lansiodd Grŵp Llandrillo Menai gystadleuaeth 'Entrepreneur y Mis' i wobrwyo ac i dynnu sylw at yr holl fyfyrwyr ar ei 12 campws sy'n mentro i fyd busnes.

Dewch i wybod mwy

Pagination