Newyddion Busnes@LlandrilloMenai

Yr Academi Ddigidol Werdd yn cyflymu busnes Hufen Iâ tuag at ddyfodol Sero Net

Mae’r Academi Ddigidol Werdd, prosiect sy’n cefnogi busnesau Gogledd Cymru i leihau eu heffaith amgylcheddol, trwy ddadansoddi eu hôl troed carbon ac annog datgarboneiddio a digideiddio wedi cefnogi mwy na 50 o gwmnïau hyd yn hyn.

Dewch i wybod mwy

Proffil Dysgwr - Beatrice O’Loan, NEBOSH ac Adeiladwaith NEBOSH

Mae Busnes@LlandrilloMenai a’r Ganolfan Isadeiledd, Sgiliau a Thechnoleg (CIST) yn helpu pobl i ddatblygu drwy eu Cyfrif Dysgu Personol (CDP).

Dewch i wybod mwy

Llwyddiant Cogydd Ifanc o Fôn mewn noson wobrwyo

Derbyniodd cogydd o Ynys Môn, Sophie Rowe, ganmoliaeth hael gan feirniaid noson Wobrwyo Cogydd Cenedlaethol a gynhaliwyd yn ddiweddar. Paratôdd Sophie fwydlen flasus oedd yn cynnwys tarten gellyg a siytni i ddechrau, cig oen glastraeth gyda jus cig oen a chloren ac i bwdin, Mouse siocled tywyll gyda cheulad orennau gwaed

Dewch i wybod mwy

DIGWYDDIAD AM DDIM ar gyfer y diwydiant Lletygarwch, Arlwyo a Thwristiaeth

Trawsnewid eich 'Taith Ymwelydd'. Hybu Sgiliau, Effeithlonrwydd a Gwydnwch Busnes. Bod yn fwy cystadleuol yn 2023!


Dewch i wybod mwy

Diwrnod Hyfforddi Staff y Consortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith 2023

Cynhaliodd Consortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith Grŵp Llandrillo Menai (y Consortiwm) ei ddigwyddiad hyfforddi ddwywaith y flwyddyn yn ddiweddar ar gampws y Grŵp yn Llandrillo-yn-Rhos.

Dewch i wybod mwy

Cyfrifo’n cyfrif at lwyddiant Prentis y Flwyddyn Grŵp Llandrillo Menai

Mae cyfrifo wedi cyfrif tuag at lwyddiant Eleri Davies, enillydd y fedal aur mewn cyfrifo yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru, sydd wedi ennill gwobr Prentis Cyffredinol y Flwyddyn Grŵp Llandrillo Menai 2023.

Dewch i wybod mwy

Dathlu busnesau lleol wrth iddyn nhw anelu at carbon sero

Yr wythnos diwethaf cynhaliwyd ein digwyddiad Dyfodol Digidol Gwyrdd yn Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai. Roedd yn wych croesawu cydweithwyr, partneriaid a busnesau lleol i ddathlu ein prosiect Academi Ddigidol Werdd.

Dewch i wybod mwy

Gwaith Caled yn Arwain at Lwyddiant

Mae tîm o Brentisiaid proffesiynol o Archwilio Cymru yn gobeithio y bydd gwaith caled yn arwain at lwyddiant yng nghystadleuaeth Technegydd Cyfrifyddu WorldSkills yng Ngholeg Barking a Dagenham ar 16-18 Tachwedd 2022.

Dewch i wybod mwy

Digwyddiadau arloesi ar gyfer twristiaeth i’r lansiad i fusnesau Conwy ddydd Llun

Rhennir y wybodaeth a’r arbenigedd lleol a rhyngwladol orau gyda busnesau twristiaeth a lletygarwch Conwy mewn cyfres o 10 digwyddiad rhad ac am ddim sydd yn dechrau ddydd Llun.

Dewch i wybod mwy

Y daith i carbon sero

Mae un o reilffyrdd stêm hynaf y byd ymysg cwmnïau yng Ngwynedd sydd wedi manteisio ar brosiect sydd wedi ei gynllunio i helpu busnesau bach leihau eu hallyriadau carbon.

Dewch i wybod mwy

Pagination