Newyddion Busnes@LlandrilloMenai

Digwyddiadau arloesi ar gyfer twristiaeth i’r lansiad i fusnesau Conwy ddydd Llun

Rhennir y wybodaeth a’r arbenigedd lleol a rhyngwladol orau gyda busnesau twristiaeth a lletygarwch Conwy mewn cyfres o 10 digwyddiad rhad ac am ddim sydd yn dechrau ddydd Llun.

Dewch i wybod mwy

Y daith i carbon sero

Mae un o reilffyrdd stêm hynaf y byd ymysg cwmnïau yng Ngwynedd sydd wedi manteisio ar brosiect sydd wedi ei gynllunio i helpu busnesau bach leihau eu hallyriadau carbon.

Dewch i wybod mwy

Matt Tebbutt o'r BBC yn rhannu ei brofiadau gyda Diwydiant Twristiaeth Llandudno

Bydd Matt Tebbutt, cogydd llwyddiannus yn ogystal ag awdur a chyflwynydd Saturday Kitchen ar y BBC yn dod i Landudno mis nesaf i siarad mewn digwyddiad arbennig iawn ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y diwydiant twristiaeth yn Llandudno a'r cyffiniau.

Dewch i wybod mwy

Cynllun cymhorthdal ar gael i fusnesau Llandudno i'w helpu i dalu cyflogau dros y gaeaf

Mae'r cynllun 'Cadw er mwyn Arloesi' newydd yn cynnig cymhorthdal cyflog i helpu busnesau i gadw gweithwyr tymhorol neu i recriwtio gweithwyr yn gynnar i baratoi ar gyfer tymor yr haf 2022.

Dewch i wybod mwy

Diwydiant Twristiaeth Llandudno yn elwa o Hwb Ariannol

Bydd busnesau ym maes twristiaeth yn Llandudno yn elwa o fuddsoddiad werth £825,000 gan Gronfa Adfywio Cymunedol Llywodraeth Prydain (UKCRF) diolch i Hwb Arloesi Twristiaeth Llandudno.

Dewch i wybod mwy

Cytundeb i gynorthwyo darparu gweithlu datgomisiynu niwclear o'r radd flaenaf

Heddiw llofnododd Grŵp Llandrillo Menai, Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru a Magnox Ltd gytundeb a fydd yn hwyluso'r gwaith o ddatblygu gweithlu rhanbarthol medrus i barhau i ddatgomisiynu gorsafoedd niwclear a chyfrannu at ddatblygiadau yn y dyfodol.

Dewch i wybod mwy

Hybu twf y sector bwyd amaeth y rhanbarth

Mae sector bwyd amaeth gogledd Cymru wedi derbyn hwb sylweddol gyda chymeradwyo achos busnes amlinellol Hwb Economi Wledig newydd gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (Bwrdd Uchelgais).

Dewch i wybod mwy

Coleg Glynllifon yn cefnogi Tir Dewi.

Heddiw, daeth Delyth Owen o elusen Tir Dewi draw i Goleg Glynllifon, er mwyn gosod sticeri ar fyrnau mawr (big bales) fferm y coleg, er mwyn hysbysebu gwaith yr elusen.

Dewch i wybod mwy

Busnes@LlandrilloMenai yn dod i Barc Menai

Yn awr mae hyfforddiant proffesiynol a gwasanaethau dysgu seiliedig ar waith ar gael i fusnesau Gogledd Cymru yn swyddfeydd newydd Busnes@LlandrilloMenai ym Mharc Menai, Bangor.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Glynllifon yn Cael Blas ar Ddiwydiant Llaeth y DU

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr sy’n astudio ar gyrsiau amaethyddol yng Ngholeg Glynllifon gyfle i fynychu’r digwyddiad blynyddol pwysicaf yng nghalendr diwydiant llaeth y DU.

Dewch i wybod mwy

Pagination