Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Prentisiaethau Uwch

Drwy ddilyn rhaglen Prentisiaeth Uwch, gallwch weithio tuag at ennill cymhwyster lefel 4 neu 5 seiliedig ar waith ochr yn ochr â chymhwyster uwch, fel Gradd Sylfaen neu Dystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC), a fydd yn ehangu'ch gwybodaeth.

Bydd prentisiaethau’n eich helpu i feithrin y gweithwyr talentog yn eich sefydliad sydd ag uchelgais i fod yn rheolwyr. Mae’r cynlluniau cost effeithiol a blaengar hyn yn darparu hyfforddiant real sydd wedi’i gynllunio i fod o fudd i’ch busnes yn awr ac yn y dyfodol.

 • Hyfforddiant am ddim. Bydd Llywodraeth Cymru’n talu’r holl gostau hyfforddi.
 • Yn agored i bob oedran. Gall unrhyw weithiwr cyflogedig gael ei hyfforddi.
 • Gwella sgiliau gweithwyr cyfredol. Rhoi mantais gystadleuol i’ch sefydliad.

Mae prentisiaethau uwch ar gael ar hyn o bryd yn y meysydd galwedigaethol canlynol:

Lefel 4:

 • Cyfrifydda (Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifydda)
 • Gweinyddu Busnes
 • Rheoli ar Safleoedd Adeiladu
 • Peirianneg
 • Trin Gwallt
 • Rheoli ym maes Lletygarwch
 • ILM - Rheoli Lefel 4
 • Gwybodaeth Cyngor ac Arweiniad
 • Gweithgareddau Awyr Agored a Rheoli
 • Rheoli Prosiectau (rhaid i ddysgwyr fod yn gweithio ar brosiectau cyfredol)
 • Rheoli ym maes Manwerthu
 • Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

Lefel 5:

 • Ymarfer Uwch (Gofal Cymdeithasol/Gofal Plant)
 • Arloesi a Thwf ym maes Busnes
 • Gofal Plant
 • CIPD - Rheoli Adnoddau Dynol
 • Rheoli ym maes Treftadaeth Ddiwylliannol
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • ILM - Rheoli
 • Arwain a Rheoli (Gofal Cymdeithasol/Gofal Plant)
Pobl yn defnyddio gliniadur