Dyfarniad Lefel 3 mewn Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Ffotofoltaidd Solar ar Raddfa Fach

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  CIST-Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  Cost: £660

  3.5 diwrnod yn cynnwys arholiad

Gwnewch gais
×

Dyfarniad Lefel 3 mewn Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Ffotofoltaidd Solar ar Raddfa Fach

Cyrsiau Byr

Disgrifiad o'r Cwrs

Trydanwyr cymwys sy'n dymuno bod yn hyfedr mewn gosod Systemau Ffotofoltaidd Solar ar raddfa fach ac sy'n dymuno defnyddio'r cymhwyster i fynd ymlaen i gael cydnabyddiaeth ffurfiol o'u cymhwysedd trwy gyfrwng cynllun/sefydliad cydnabyddedig y diwydiant.

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys unedau gwybodaeth a dealltwriaeth ac unedau perfformiad, sy'n cwmpasu'r sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth sy'n ofynnol i osod Systemau Ffotofoltaidd Solar ar raddfa fach e.e. gosod systemau paneli solar mewn cartrefi.

Canlyniadau Dysgu:

1. Gwybod am y risgiau iechyd a diogelwch a'r systemau diogel o weithio sy'n gysylltiedig â gwaith gosod Systemau Ffotofoltaidd Solar

2. Gwybod gofynion y rheoliadau/safonau perthnasol sy'n berthnasol i weithgareddau gosod, profi a chomisiynu Systemau Ffotofoltaidd Solar

3. Gwybod y gwahaniaethau sylfaenol rhwng cylchedau cerrynt eiledol (AC) a chylchedau cerrynt di-dor (DC) mewn Systemau Ffotofoltaidd Solar

4. Deall pwrpas cydrannau System Ffotofoltaidd Solar

5. Gwybod y mathau, nodweddion silicon ac effeithlonrwydd trosi nodweddiadol modiwlau ffotofoltaidd

6. Gwybod am yr egwyddorion dylunio sylfaenol a ddefnyddir i benderfynu ar faint y paneli solar ffotofoltaidd a'u gofynion lleoli

7. Gwybod am y gwaith paratoi sy'n ofynnol cyn gwneud gwaith gosod Systemau Ffotofoltaidd Solar

8. Gwybod am y cynllun gosod a'r gofynion gosod paneli modiwl ffotofoltaidd solar

9. Gwybod am gynllun gosod cylchedau AC a DC mewn systemau ffotofoltaidd solar yn unol â'r argymhelliad peirianneg perthnasol i systemau sy'n gysylltiedig â'r grid

10. Gwybod am dechnegau a chydrannau diogelu System Ffotofoltaidd Solar

11. Gwybod am ofynion profi a chomisiynu systemau ffotofoltaidd solar

12. Gwybod am ofynion trosglwyddo systemau ffotofoltaidd solar

13. Cynllunio a pharatoi ar gyfer gosod System Ffotofoltaidd Solar

14. Gosod cydrannau System Ffotofoltaidd Solar

15. Archwilio a phrofi gosodiad System Ffotofoltaidd Solar newydd

16. Archwilio a phrofi gosodiad System Ffotofoltaidd Solar newydd

17. Trosglwyddo gosodiad System Ffotofoltaidd Solar newydd

Dyddiadau Cwrs

CIST-Llangefni

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
04/09/202408:30 Dydd Mercher23.004 £6600 / 6D0020676

Gofynion mynediad

1. ⁠GOFYNNOL dyfarniad Rheoliadau Weirio yr IET 18fed Argraffiad (e.e. C&G cyfres 2380 neu EAL 603/3298/0) a

2. GOFYNNOL Lefel 3 Archwilio a Profi (e.e C&G 2391 neu cyfatebol) a

3. GOFYNNOL NVQ L3

Cyflwyniad

Cymysgedd o gyflwyno'r agweddau theori yn yr ystafell ddosbarth, gwaith grŵp a gweithgareddau ymarferol

Asesiad

Arholiad ar-lein ac asesiad ymarferol

Dilyniant

Cyrsiau eraill yn GLLM

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 3

Dwyieithog:

Na