CLDO/0128/20 Cyswllt Dysgu - Cydlynydd Partneriaeth Dysgu Oedolion (Rhan Amser, Tymor yn Unig)

Cyflog:
£13,357 - £14,251 y flwyddyn (Yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad)
Math o gytundeb:
Rhan Amser Parhaol
Dyddiad cau:
03/06/2020, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Abergele
  Hawl gwyliau:
  • Tymor yn Unig (Hawl gwyliau wedi'i gynnwys yn y cyflog)
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 3 diwrnod yr wythnos (diwrnodau yn hyblyg - i'w drafod)
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol
  Lawrlwythiadau (PDF):

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Llandrillo: 01492 546 666 est. 1262 / 1503