(P/0172/19) Rheolwr Maes Rhaglen - Addysg Gyffredinol

Cyflog:
£43,598.86 - £46,194.45 (yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad)
Math o gytundeb:
Llawn Amser Parhaol
Dyddiad cau:
27/06/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Dolgellau
  • Pwllheli
  Hawl gwyliau:
  • 37 diwrnod y flwyddyn
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Athrawon
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol
  Lawrlwythiadau (PDF):

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Meirion-Dwyfor: 01758 701 385 est. 8611

Aseswr yn y Gweithle - Plastro (Cyf y swydd: M/0178/19)

Cyflog:
£22, 592 - £24, 516 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Llawn Amser Parhaol
Dyddiad cau:
02/07/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

   PWRPAS Y SWYDD:  

   Yn atebol i'r Rheolwr Maes Rhaglen Adeiladu. Gweithio fel aelod o'r Tîm Plastro i gefnogi ac asesu gwaith ymarferol a phortffolio dysgwyr er mwyn iddynt ennill eu cymhwyster NVQ. 

   Mae'r swydd yn golygu gweithio gyda dysgwyr yn bennaf yn y gweithle   gan sicrhau bod yr hyfforddiant a'r asesu o'r safon uchaf yn gyson. Mae'r swydd yn golygu teithio i wahanol weithleoedd i gyfarfod gyda dysgwyr/cyflogwyr. Rôl aseswr yw arsylwi ar brentisiaid yn gwneud ystod o swyddi plastro yn y gweithle a sicrhau bod y gwaith a wnaed gan y prentis yn cyfarfod â safonau diwydiannol/proffesiynol.

   Bydd yna hefyd peth gwaith asesu o fewn y coleg yn dibynnu ar strwythur y rhaglen hyfforddi.

  Drwy gytundeb gyda'r Rheolwr Maes Rhaglen gellir gofyn i'r Aseswr ddarparu hyfforddiant a chyfarwyddyd i grwpiau o ddysgwyr sy'n cyflawni gweithgareddau ymarferol yn ogystal ag asesu eu gwaith ymarferol a phortffolio.

  Campws:
  • Llangefni
  Hawl gwyliau:
  • 28 diwrnod y flwyddyn yn cynyddu i 32 ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos, Dydd Llun i Ddydd Gwener
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Menai: 01248 383 318

Asesydd yn y Gwethle - Therapi Harddwch, Rhan Amser Tal yr awr (Cyf y swydd: BD/0174/19)

Cyflog:
£13.87 - £15.05 yr awr (Hawl gwyliau wedi ei gynnwys), yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr
Dyddiad cau:
27/06/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio’n agos gydag Arweinydd y Rhaglen a thîm Dysgu yn y Gweithle – Therapi Harddwch er mwyn sicrhau darpariaeth o safon uchel i’r holl ddysgwyr.  Bydd ef/hi yn ymweld â myfyrwyr sy’n gweithio mewn salonau/sefydliadau harddwch er mwyn asesu eu sgiliau a’u gwybodaeth.  Mae’r gwaith yn golygu arwain a chefnogi dysgwyr sy’n gweithio tuag at gwblhau eu gwaith asesu angenrheidiol fel rhan o’u cymwysterau  lefel 1-3. 
  Campws:
  • Llangefni
  Hawl gwyliau:
  • wedi ei gynnwys yn y gradd yr awr
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 16 awr yr wythnos dros 2 ddiwrnod - hyblyg
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Menai: 01248 383 318

CLKP/0176/19 - Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol, Weldio (Rhan Amser, Tal yr Awr)

Cyflog:
£15.54 - £16.58 yr awr, yn cynnwys tâl gwyliau (Yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad)
Math o gytundeb:
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr
Dyddiad cau:
28/06/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Rhyl
  Hawl gwyliau:
  • Wedi ei gynnwys yn nhâl yr awr
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • Hyblyg, lleiafswm o 12 awr hyd at uchafswm o 24 awr per week (Tymor yn unig) Dros 3 - 4 diwrnod
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol
  Lawrlwythiadau (PDF):

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Llandrillo: 01492 546 666 est. 1262 / 1503

CLKP/0179/19 - Darlithydd mewn Cyfrifiadura (Rhan Amser, Tal yr Awr)

Cyflog:
£15.83 - £26.40 yr awr, yn cynnwys tâl gwyliau (Yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad)
Math o gytundeb:
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr
Dyddiad cau:
02/07/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Llandrillo-yn-Rhos
  Hawl gwyliau:
  • Wedi ei gynnwys yn nhâl yr awr
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • I'w drafod - Cychwyn Mis Medi
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Athrawon
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol
  Lawrlwythiadau (PDF):

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Llandrillo: 01492 546 666 est. 1262 / 1503

CLKP/0180/19 - Darlithydd mewn Cyfrifiadura

Cyflog:
£23,625 - £39,401 y flwyddyn (Yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad)
Math o gytundeb:
Llawn Amser Parhaol
Dyddiad cau:
08/07/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Llandrillo-yn-Rhos
  Hawl gwyliau:
  • 46 diwrnod y flwyddyn
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos, Dydd Llun - Dydd Gwener
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Athrawon
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol
  Lawrlwythiadau (PDF):

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Llandrillo: 01492 546 666 est. 1262 / 1503

CLKP/0181/19 - Asesydd Dysgu yn y Gweithle, Gosodiad Trydan

Cyflog:
£22,592 - £24,516 y flwyddyn (Yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad)
Math o gytundeb:
Llawn Amser Parhaol
Dyddiad cau:
05/07/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Llandrillo-yn-Rhos
  Hawl gwyliau:
  • 28 diwrnod y flwddyn, yn codi i 32 ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth academaidd llawn
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos, Dydd Llun - Dydd Gwener
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol
  Lawrlwythiadau (PDF):

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Llandrillo: 01492 546 666 est. 1262 / 1503

CS/0142/19 - Cynorthwy-ydd Gweinyddol (Cyfnod Mamolaeth hyd at Hydref 2019)

Cyflog:
£17,746 - £18,257 y flwyddyn (Yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad)
Math o gytundeb:
Llawn Amser Cyfnod Penodol
Dyddiad cau:
28/06/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Llandrillo-yn-Rhos
  Hawl gwyliau:
  • 28 diwrnod y flwyddyn
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos, Dydd Llun - Dydd Gwener
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol
  Lawrlwythiadau (PDF):

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Llandrillo: 01492 546 666 est. 1262 / 1503

CS/0177/19 - Cynorthwy-ydd Cyllid

Cyflog:
£18,536 - £19,849 y flwyddyn (Yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad)
Math o gytundeb:
Llawn Amser Parhaol
Dyddiad cau:
28/06/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Llandrillo-yn-Rhos
  Hawl gwyliau:
  • 28 diwrnod y flwddyn, yn codi i 32 diwrnod ar ôl 5 mlynedd academaidd
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos, Dydd Llun - Dydd Gwener
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol
  Lawrlwythiadau (PDF):

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Llandrillo: 01492 546 666 est. 1262 / 1503

Cynorthwy-ydd Cefnogi Dysgu (SBA), Rhan Amser a delir wrth yr Awr, (Cyf y swydd: M/0184/19)

Cyflog:
£10.80 yr awr (sy'n cynnwys hawl gwyliau)
Math o gytundeb:
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr
Dyddiad cau:
05/07/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Llangefni
  Hawl gwyliau:
  • wedi ei gynnwys yn y gradd yr awr
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • Gwaith Llanw - i'w gytuno
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Menai: 01248 383 318

Cynorthwy-ydd Gweinyddol, Rhan Amser (Cyf y swydd: P/0156/19)

Cyflog:
£15,029 - £16,093 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Rhan Amser Parhaol
Dyddiad cau:
27/06/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Pwllheli
  Hawl gwyliau:
  • 23 diwrnod y flwyddyn yn codi i 26 diwrnod ar ô 5 mlynedd o wasanaeth
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 30 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Meirion-Dwyfor: 01758 701 385 est. 8611

D/0155/19 Darlithydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cyflog:
£23,625 - £39,401 yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Llawn Amser Parhaol
Dyddiad cau:
27/06/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Dolgellau
  Hawl gwyliau:
  • 46 diwrnod y flwyddyn
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Athrawon
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol
  Lawrlwythiadau (PDF):

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Meirion-Dwyfor: 01758 701 385 est. 8611

D/0156/19 Model Bywluniadu

Cyflog:
£15.05 yr awr
Math o gytundeb:
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr
Dyddiad cau:
05/07/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Dolgellau
  Hawl gwyliau:
  • Wedi yn gynnwys yn raddfa'r awr
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • I'w gytuno
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol
  Lawrlwythiadau (PDF):

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Meirion-Dwyfor: 01758 701 385 est. 8611

Darlithydd Gwasanaethau Cyhoeddus a Chwaraeon 0.8 (Mamolaeth) (Cyf y swydd M/0183/19)

Cyflog:
£23, 625 - £39, 401 y flwyddyn pro rata yn ddibynnol ar gymwysterau a Phrofiad
Math o gytundeb:
Llawn Amser Cyfnod Penodol
Dyddiad cau:
05/07/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Bangor
  Hawl gwyliau:
  • 46 diwrnod y flwyddyn pro rata
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 30 awr yr wythnos, patrwm gwaith i'w gytuno
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Athrawon
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Menai: 01248 383 318

G/0185/19 - Cynorthwy-ydd Cefnogi Dysgu

Cyflog:
£10.80 yr awr
Math o gytundeb:
Gwaith LLanw
Dyddiad cau:
05/07/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Glynllifon
  Hawl gwyliau:
  • Wedi ei gynnwys yn raddfa'r awr
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • Gwaith llanw - i'w gytuno
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol
  Lawrlwythiadau (PDF):

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Meirion-Dwyfor: 01758 701 385 est. 8611

P/0182/19 - Darlithydd Seicoleg a Bagloriaeth Cymru (Cyfnod Mamolaeth)

Cyflog:
£23,625 - £39,401 y flwyddyn (Yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad)
Math o gytundeb:
Llawn Amser Cyfnod Penodol
Dyddiad cau:
05/07/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Pwllheli
  Hawl gwyliau:
  • 46 diwrnod y flwyddyn
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Athrawon
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol
  Lawrlwythiadau (PDF):

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Meirion-Dwyfor: 01758 701 385 est. 8611

Technegydd Rheoli Ansawdd (Cytundeb 2 flynedd) mewn partneriaeth gyda Plas Farm, Gaerwen, KTP (Cyf y swydd: BD/0175/19)

Cyflog:
£23, 000 y flwyddyn
Math o gytundeb:
Llawn Amser Cyfnod Penodol
Dyddiad cau:
11/07/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

   Ar y cyd ag Arloesi Bwyd Cymru, mae gan Ganolfan Technoleg Bwyd Grŵp Llandrillo Menai gyfleoedd llawn a rhan-amser i Swyddogion Trosglwyddo Gwybodaeth Cyswllt i weithio am gyfnodau penodol mewn cwmnïau bach a chanolig yn y sector cynhyrchu bwyd yng Nghymru.  

   Bydd y Swyddog Cyswllt yn gweithio gyda Goruchwylwyr Diwydiannol mewn sefydliadau partner i gefnogi prosiectau mewn amrywiaeth o feysydd yn y sector. 

  Mae'r prosiect hwn yn cynnig cyfle i weithio mewn partneriaeth â Phlas Farm Ltd. a'r Ganolfan Technoleg Bwyd.

  Mae Plas Farm Ltd. yn wneuthurwr arloesol o gynhyrchion hufen iâ pwrpasol ar gyfer y sectorau manwerthu a gwasanaeth bwyd, yn aml gyda ffocws ar iechyd a'r tueddiadau bwyd diweddaraf (e.e. protein uchel, fegan). https://www.plas-farm.co.uk/

  Mae'r Ganolfan Technoleg Bwyd yn cynnig cefnogaeth dechnegol, gwasanaethau datblygu cynnyrch newydd a hyfforddiant i'r diwydiant bwyd.  http://www.foodtech-llangefni.co.uk/

  Campws:
  • Llangefni
  Hawl gwyliau:
  • 28 diwrnod y flwyddyn (yn cynnwys Gwyl y Banc)
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 40 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Menai: 01248 383 318