Asesydd Amaeth, Dysgu yn y Gweithle, Rhan Amser Tal yr Awr (Cyf y swydd; G/0123/19)

Cyflog:
£13.87 - £15.05 per hour (Dependant on qualification and expereince
Math o gytundeb:
Rhan Amser Cyfnod Penodol
Dyddiad cau:
25/04/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  ** Noder:  Gall y swydd hon gael ei chyfuno gyda'r swydd Darlithydd Amaedth sydd hefyd yn cael ei hysbysebu ar hyn o bryd
  Campws:
  • Glynllifon
  Hawl gwyliau:
  • I'w gynnwys yn y raddfa'r awr
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 6 awr - Dydd Gwener
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Meirion-Dwyfor: 01758 701 385 est. 8611

Asesydd Dysgu yn y Gweithle - Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cyfnod Mamolaeth), (Cyf y swydd : BD/0146/19)

Cyflog:
£22, 592 - £24, 516 yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Llawn Amser Cyfnod Penodol
Dyddiad cau:
25/04/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

  PWRPAS Y SWYDD


  Gweithio fel aelod o'r tîm o aseswyr o fewn y Maes Rhaglen DYG Gofal Iechyd a Gofal Cymdeithasol i gefnogi ac asesu dysgwyr mewn amrywiol leoliadau Gofal Oedolion - Preswyl / Cartref neu leoliadau i Oedolion ac Anableddau i ennill cymwysterau Fframwaith ar gyfer Diploma Lefel 2/3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Bydd yr asesydd yn sicrhau bod y gwasanaeth a ddarperir i'r dysgwr:

  O'r ansawdd gorau posibl

  Yn darparu gwerth am arian

  Yn diwallu anghenion y cyflogwr ac anghenion y myfyrwyr sy'n derbyn hyfforddiant

  Yn adlewyrchu cenhadaeth, gwerthoedd ac amcanion y coleg.

  Campws:
  • Bangor
  • Llangefni
  Hawl gwyliau:
  • 28 diwrnod y flwyddyn
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Menai: 01248 383 318

CLLT/0143/19 - Darlithydd mewn Gwasanaethau Cyhoeddus 0.5 (2 swydd ar gael)

Cyflog:
£11,812 - £18,318 y flwyddyn (Yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad)
Math o gytundeb:
Rhan Amser Parhaol
Dyddiad cau:
25/04/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Rhyl
  Hawl gwyliau:
  • 214.5 awr y flwyddyn (yn cynnwys hawl gŵyl banc)
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 18.5 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Athrawon
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol
  Lawrlwythiadau (PDF):

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Llandrillo: 01492 546 666 est. 1262 / 1503

CLLT/0144/19 - Cynorthwy-ydd Cefnogi Dysgu, Adran SBA (Rhan Amser, Tal yr Awr) 2 Swydd ar gael

Cyflog:
£10.80 yr awr, yn cynnwys tâl gwyliau
Math o gytundeb:
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr
Dyddiad cau:
25/04/2019, 16:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Llandrillo-yn-Rhos
  Hawl gwyliau:
  • Wedi ei gynnwys yn nhâl yr awr
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 17.5 awr yr wythnos, 35 wythnos y flwyddyn (Diwrnod i'w gadarnhau)
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol
  Lawrlwythiadau (PDF):

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Llandrillo: 01492 546 666 est. 1262 / 1503

CLLW/0151/19 - Pennaeth Cynorthwyol, Coleg Llandrillo

Cyflog:
£59,172 - £64,363 y flwyddyn (Yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad)
Math o gytundeb:
Llawn Amser Parhaol
Dyddiad cau:
15/05/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

  Mae Coleg Llandrillo sy'n rhan o Grŵp Llandrillo Menai, un o ddarparwyr addysg a hyfforddiant ôl-16 mwyaf a mwyaf llwyddiannus y Deyrnas Unedig, yn awyddus i benodi Pennaeth Cynorthwyol newydd.  Caiff deiliad y swydd gyfle i ymuno â Choleg Llandrillo ar adeg gyffrous pan geir buddsoddi sylweddol yn y cyfleusterau, ac yn bwysig iawn, caiff gyfle i siapio a datblygu profiadau a thaith ddysgu ein myfyrwyr yn y coleg.

  Byddwch yn rhan o uwch dîm rheoli Grŵp Llandrillo Menai ac yn un o dri Phennaeth Cynorthwyol sy'n gyfrifol am holl ddarpariaethau Coleg Llandrillo.

  Bydd gofyn i chi feddu ar y sgiliau arwain a'r arbenigedd addysgol angenrheidiol er mwyn gallu darparu addysg a phrofiadau hyfforddi sy'n bodloni anghenion ein holl fyfyrwyr ac economi'r rhanbarth.

  Campws:
  • Abergele
  • Llandrillo-yn-Rhos
  • Rhyl
  Hawl gwyliau:
  • 37 diwrnod y flwyddyn
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos, Dydd Llun - Dydd Gwener
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol
  Lawrlwythiadau (PDF):

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Llandrillo: 01492 546 666 est. 1262 / 1503

CLMG/0149/19 - Darlithydd mewn Gofal Iechyd (Croesewir ceisiadau am rannu swydd)

Cyflog:
£23,625 - £36,636 y flwyddyn (Yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad)
Math o gytundeb:
Llawn Amser Parhaol
Dyddiad cau:
02/05/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Llandrillo-yn-Rhos
  Hawl gwyliau:
  • 46 diwrnod y flwyddyn
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos, Dydd Llun - Dydd Gwener
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Athrawon
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol
  Lawrlwythiadau (PDF):

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Llandrillo: 01492 546 666 est. 1262 / 1503

CLMG/0150/19 - Darlithydd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Croesewir ceisiadau am rannu swydd)

Cyflog:
£23,625 - £36,636 y flwyddyn (Yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad)
Math o gytundeb:
Llawn Amser Parhaol
Dyddiad cau:
02/05/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Llandrillo-yn-Rhos
  Hawl gwyliau:
  • 46 diwrnod y flwyddyn
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos, Dydd Llun - Dydd Gwener
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Athrawon
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol
  Lawrlwythiadau (PDF):

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Llandrillo: 01492 546 666 est. 1262 / 1503

D/0147/19 - Technegydd Gweithdy Adeiladwaith

Cyflog:
£18,536 - £19,849 pro rata (Yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad)
Math o gytundeb:
Rhan Amser Parhaol
Dyddiad cau:
25/04/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Dolgellau
  Hawl gwyliau:
  • Hawl gwyliau wedi ei gynnwys yn y cyflog
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos am 40 wythnos y flwyddyn
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol
  Lawrlwythiadau (PDF):

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Meirion-Dwyfor: 01758 701 385 est. 8611

Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol - Amaethyddiaeth (Cyf y Swydd: G/0125/19)

Cyflog:
£12,315 - £13,140 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Rhan Amser Parhaol
Dyddiad cau:
25/04/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Glynllifon
  Hawl gwyliau:
  • Cytundeb Tymor yn Unig - hawl gwyliau wedi ei dalu yn y cyflog
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 22 awr yr wythnos, patrwn gwaith i'w gytuno
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Meirion-Dwyfor: 01758 701 385 est. 8611

Swyddog Prosiectau ac Ariannu, Cytundeb Cyfnod Penodedig hyd at Rhagfyr 2020, (Cyf y swydd: CS/0145/19)

Cyflog:
£20, 230 - £22, 018 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Llawn Amser Cyfnod Penodol
Dyddiad cau:
25/04/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Llangefni
  Hawl gwyliau:
  • 28 diwrnod y flwyddyn
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Menai: 01248 383 318