Asesydd Amaeth, Dysgu yn y Gweithle, Rhan Amser Tal yr Awr (Cyf y swydd; G/0123/19)

Cyflog:
£13.60 - £14.76 per hour (Dependant on qualification and expereince
Math o gytundeb:
Rhan Amser Cyfnod Penodol
Dyddiad cau:
26/02/2019, 15:00

 • Mwy o wybodaeth...
  ** Noder:  Gall y swydd hon gael ei chyfuno gyda'r swydd Darlithydd Amaedth sydd hefyd yn cael ei hysbysebu ar hyn o bryd
  Campws:
  • Glynllifon
  Hawl gwyliau:
  • I'w gynnwys yn y raddfa'r awr
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 6 awr - Dydd Gwener
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Meirion-Dwyfor: 01758 701 385 est. 8611

Asesydd yn y Gweithle - Trydanol (Cyf y swydd: M/0130/19)

Cyflog:
£22, 149 - £24, 035 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Llawn Amser Parhaol
Dyddiad cau:
04/03/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Llangefni
  Hawl gwyliau:
  • 28 diwrnod yn codi i 32 ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Menai: 01248 383 318

CLLT/0114/19 - Technegydd Gweithdy, Cegin (Tymor yn Unig, Cyfnod Penodol hyd at Fehefin 2019)

Cyflog:
£10,187 - £10,908 y flwyddyn (Yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad)
Math o gytundeb:
Rhan Amser Cyfnod Penodol
Dyddiad cau:
26/02/2019, 15:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Llandrillo-yn-Rhos
  Hawl gwyliau:
  • Tymor yn Unig (Hawl gwyliau wedi ei gynnwys yn y cyflog)
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • Dydd Llun - Dydd Gwener 8:30 - 3:00pm (Tymor yn Unig)
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol
  Lawrlwythiadau (PDF):

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Llandrillo: 01492 546 666 est. 1262 / 1503

Cynorthwy-ydd Gofalu am Anifeiliaid, Rhan Amser, Tal yr Awr (Cyf y swydd: G/0124/19)

Cyflog:
£10.34 yr awr (sy'n cynnwys hawl gwyliau)
Math o gytundeb:
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr
Dyddiad cau:
26/02/2019, 15:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Glynllifon
  Hawl gwyliau:
  • Hawl gwyliau wedi ei dalu yn y tal yr awr)
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • Dydd Sadwrn a Dydd Sul - 4 awr y dydd, Dydd LLun i Ddydd Gwener - oriau llanw, gweler gwybodaeth ychwanegol isod am fwy o wybodaeth
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Meirion-Dwyfor: 01758 701 385 est. 8611

Cynorthwy-ydd Gweinyddol, Rhan Amser (Cyf y swydd: P/0121/19)

Cyflog:
£14, 382 - £15, 400 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Rhan Amser Parhaol
Dyddiad cau:
26/02/2019, 15:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Pwllheli
  Hawl gwyliau:
  • 28 diwrnod y flwyddyn yn codi i 32 diwrnod ar ô 5 mlynedd o flynyddoedd gwyliau llawn pro rata.
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 30 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Meirion-Dwyfor: 01758 701 385 est. 8611

Darlithydd Amaethyddiaeth, Rhan Amser, Tal yr Awr (Cyf y swydd: G/0122/19)

Cyflog:
£15.29 - £24.06 yr awr (yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad)
Math o gytundeb:
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr
Dyddiad cau:
26/02/2019, 15:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Glynllifon
  Hawl gwyliau:
  • I'w gynnwys yn y graddfa'r awr
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 12 awr yr wythnos, Dydd Mawrth a Dydd Mercher
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Athrawon
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Meirion-Dwyfor: 01758 701 385 est. 8611

Darlithydd Astudiaethau Ceffylau - Absenoldeb Mamolaeth (G/0098/19)

Cyflog:
£15.29 - £24.06 yr awr (Ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad)
Math o gytundeb:
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr
Dyddiad cau:
26/02/2019, 15:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Glynllifon
  Hawl gwyliau:
  • Wedi ei gynnwys yn raddfa'r awr
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • Hyd at 15 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Athrawon
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol
  Lawrlwythiadau (PDF):

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Meirion-Dwyfor: 01758 701 385 est. 8611

Darlithydd Sgiliau Byw yn Annibynnol 0.5, Dolgellau (Cyf y swydd- D/0118/19)

Cyflog:
£11, 413 - £19, 314 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Rhan Amser Parhaol
Dyddiad cau:
26/02/2019, 15:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Dolgellau
  Hawl gwyliau:
  • 28 diwrnod yn codi i 32 ar ôl 5 mlynedd o flynyddoedd gwyliau llawn pro rata
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 18.5 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Athrawon
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Menai: 01248 383 318
  • Coleg Meirion-Dwyfor: 01758 701 385 est. 8611

Darlithydd Sgiliau Byw yn Annibynnol 0.5, Glynlifon (Cyf y swydd: G/0119/19)

Cyflog:
£11, 413 - £19, 314 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Rhan Amser Parhaol
Dyddiad cau:
26/02/2019, 15:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Glynllifon
  Hawl gwyliau:
  • 28 diwrnod y flwyddyn yn codi i 32 ar ô 5 mlynedd o flynyddoedd gwyliau llawn pro rata
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 18.5 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Athrawon
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Meirion-Dwyfor: 01758 701 385 est. 8611

Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol - Amaethyddiaeth (Cyf y Swydd: G/0125/19)

Cyflog:
£12, 074 - £12, 882 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Rhan Amser Parhaol
Dyddiad cau:
26/02/2019, 15:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Glynllifon
  Hawl gwyliau:
  • Cytundeb Tymor yn Unig - hawl gwyliau wedi ei dalu yn y cyflog
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 22 awr yr wythnos, patrwn gwaith i'w gytuno
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Meirion-Dwyfor: 01758 701 385 est. 8611

Nyrs y Coleg (Cyf y swydd: AS/0094/19)

Cyflog:
£10, 162 to £11, 822 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Rhan Amser Parhaol
Dyddiad cau:
01/03/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Bangor
  • Llandrillo-yn-Rhos
  Hawl gwyliau:
  • Cytundeb Tymor yn unig
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 15 awr yr wythnos, 40 wythnos y flwyddyn
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Menai: 01248 383 318

Peiriannydd Datblygu, mewn partneriaeth gyda 5th Wheel, Rhuallt, Prosiect KTP am 24 mis(Cyf y swydd: BD/0129/19)

Cyflog:
£22, 149 - £24, 035 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Llawn Amser Cyfnod Penodol
Dyddiad cau:
04/03/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

  Pwrpas y Swydd

  Mae'r prosiect hwn ar ffurf Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth ( KTP) sydd yn darparu  hyfforddiant ymarferol a ffurfiol helaeth i'r Cydymaith KTP, wedi ei gefnogi gan fentoriaid profiadol o Fifth Wheel Company, Grwp Llandrillo Menai ac Innovate UK.

   Mae'r Fifth Wheel Company wedi ymuno â Grŵp Llandrillo Menai ar y prosiect heriol 24 mis KTP hwn i gynyddu cynhyrchiant a chynnyrch galluoedd gweithgynhyrchu mewnol.  Bydd y prosiect yn gwerthuso dulliau cyfredol y cwmni, gan ganolbwyntio ar weithredu proses weithgynhyrchu digidol newydd wrth ddatblygu galluoedd gweithgynhyrchu mewnol newydd ar gyfer datblygu cynhyrchion pwrpasol a deunyddiau cyfansawdd.

   Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio fel rhan o dîm prosiect Fifth Wheel Company a bydd yn chwarae rôl allweddol yn llwyddiant y prosiect i'r Cwmni.

  Campws:
  • Llangefni
  Hawl gwyliau:
  • 28 diwrnod y flwyddyn, sy'n cynnwys hawl gwyliau
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 08:00 yb - 17:30 yp
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Menai: 01248 383 318

Technegydd Systemau Ansawdd (Cytundeb 2 flynedd i gychwyn), ar y cyd gyda Edwards of Conwy, Prosiect Helix (Cyf y swydd: BD/0132/19)

Cyflog:
£23,000 y flwyddyn
Math o gytundeb:
Llawn Amser Cyfnod Penodol
Dyddiad cau:
04/03/2019, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

  GWYBODAETH YCHWANEGOL

  Ar y cyd ag Arloesi Bwyd Cymru, mae gan Ganolfan Technoleg Bwyd Grŵp Llandrillo Menai gyfleoedd llawn a rhan-amser i Swyddogion Trosglwyddo Gwybodaeth Cyswllt i weithio am gyfnodau penodol mewn cwmnïau bach a chanolig yn y sector cynhyrchu bwyd yng Nghymru.     

  Bydd y Swyddog Cyswllt yn gweithio gyda Goruchwylwyr Diwydiannol mewn sefydliadau partner i gefnogi prosiectau mewn amrywiaeth o feysydd yn y sector.    Mae'r prosiect hwn yn cynnig cyfle i weithio mewn partneriaeth â'r Traditional Welsh Sausage Company a'r Ganolfan Technoleg Bwyd.

  Mae'r Traditional Welsh Sausage Company yn is-gwmni i Edwards of Conwy Ltd. sy'n cynhyrchu a gwerthu cynnyrch cig o ansawdd uchel.   https://www.edwardsofconwy.co.uk/en/about-us

  Mae'r Ganolfan Technoleg Bwyd yn cynnig cefnogaeth dechnegol, gwasanaethau datblygu cynnyrch newydd a hyfforddiant i'r diwydiant bwyd.  http://www.foodtech-llangefni.co.uk/

  Y tu hwnt i'r ddwy flynedd (yn amodol ar berfformiad boddhaol), byddai’r gyflogaeth yn parhau fel gweithiwr llawn amsery Traditional Welsh Sausage Company Ltd.

  Campws:
  • Llangefni
  Hawl gwyliau:
  • 28 diwrnod y flwyddyn, sy'n cynnwys gwyliau banc
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 39 awr yr wythnos (8:00 yb - 16:30 yp)
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Menai: 01248 383 318