AS/0070/18 - Swyddog Ymgysylltu Rygbi (Cyfnod Penodol hyd at Awst 2020)

Cyflog:
£19,359 - £24,035 y flwyddyn (Yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad)
Math o gytundeb:
Llawn Amser Cyfnod Penodol
Dyddiad cau:
17/12/2018, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Bangor
  • Llandrillo-yn-Rhos
  Hawl gwyliau:
  • 28 diwrnod y flwyddyn
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos, Dydd Llun - Dydd Gwener
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol
  Lawrlwythiadau (PDF):

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Llandrillo: 01492 546 666 est. 1262 / 1503

Asesydd Dysgu Seiliedig ar waith - Iechyd a Gofal Cymdeithasol lefel 2 a 3 (Cyf y swydd: BD/0073/18)

Cyflog:
£22, 149 - £24, 035 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Llawn Amser Parhaol
Dyddiad cau:
17/12/2018, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

  PWRPAS Y SWYDD

  Gweithio fel rhan o dîm o aseswyr y maes rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith Iechyd a Gofal Cymdeithasol i gefnogi ac asesu dysgwyr mewn amgylchedd seiliedig ar waith i gyflawni cymwysterau Fframwaith ar gyfer Diploma Lefel 2/3 ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Bydd yr asesydd yn sicrhau bod y gwasanaeth a ddarperir i'r dysgwyr:

  O'r ansawdd gorau posibl

  Yn darparu gwerth am arian

  Yn diwallu anghenion y cyflogwr ac anghenion y myfyrwyr sy'n derbyn hyfforddiant

  Yn adlewyrchu cenhadaeth, gwerthoedd ac amcanion y coleg
  Campws:
  • Bangor
  • Llandrillo-yn-Rhos
  Hawl gwyliau:
  • 28 diwrnod y flwyddyn yn codi i 32 ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Menai: 01248 383 318

CLKP/0039/18 - Asesydd Dysgu Seiliedig ar Waith - Gosod Trydan (Rhan Amser, Tal yr Awr)

Cyflog:
£13.60 - £14.76 yr awr, yn cynnwys tâl gwyliau (Yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad)
Math o gytundeb:
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr
Dyddiad cau:
17/12/2018, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Llandrillo-yn-Rhos
  Hawl gwyliau:
  • Wedi ei gynnwys yn nhâl yr awr
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • I'w gadarnhau
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol
  Lawrlwythiadau (PDF):

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Llandrillo: 01492 546 666 est. 1262 / 1503

CLKP/0069/18 - Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol, Peirianneg (Rhan Amser, Tal yr Awr)

Cyflog:
£15.24 - £16.26 yr awr, yn cynnwys tâl gwyliau (Yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad)
Math o gytundeb:
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr
Dyddiad cau:
17/12/2018, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Llandrillo-yn-Rhos
  Hawl gwyliau:
  • Wedi ei gynnwys yn nhâl yr awr
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • Yn ôl yr angen, Dydd Llun - Dydd Gwener (hyd at 30 awr yr wythnos)
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Llandrillo: 01492 546 666 est. 1262 / 1503

CLKP/0080/18 - Cydlynydd Cyrsiau Byr, Cyrsiau Masnachol (Cyfnod Mamolaeth)

Cyflog:
£22,149 - £24,035 y flwyddyn (Yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad)
Math o gytundeb:
Llawn Amser Cyfnod Penodol
Dyddiad cau:
20/12/2018, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Llandrillo-yn-Rhos
  Hawl gwyliau:
  • 28 diwrnod y flwyddyn
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos (Dydd Llun - Dydd Gwener)
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol
  Lawrlwythiadau (PDF):

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Llandrillo: 01492 546 666 est. 1262 / 1503

CLMG/0076/18 - Darlithydd mewn Actio (Rhan Amser, Tal yr Awr)

Cyflog:
£15.29 - £24.06 yr awr, yn cynnwys tâl gwyliau (Yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad)
Math o gytundeb:
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr
Dyddiad cau:
17/12/2018, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Llandrillo-yn-Rhos
  Hawl gwyliau:
  • Wedi ei gynnwys yn nhâl yr awr
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 3.75 awr yr wythnos, Prynhawn Dydd Mercher
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Athrawon
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol
  Lawrlwythiadau (PDF):

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Llandrillo: 01492 546 666 est. 1262 / 1503

Cynorthwy-ydd Cefnogi Dysgu (Sgiliau Byw yn Annibynnol), Rhan Amser, Tal yr Awr (Cyf y swydd: D/0078/18)

Cyflog:
£10.34 yr awr (yn cynnwys hawl gwyliau)
Math o gytundeb:
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr
Dyddiad cau:
17/12/2018, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Dolgellau
  • Glynllifon
  Hawl gwyliau:
  • Ynghwlm a nifer o oriau ac wythnosau a weithir
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • Gweler y daflen gwybodaeth ychwanegol isod. Oriau ar gael ar campysau Glynllifon a Dolgellau
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Meirion-Dwyfor: 01758 701 385 est. 8611

Cynorthwy-ydd Cefnogi Dysgu, (Sgiliau Byw yn Annibynnol)), Rhan Amser Tal yr Awr (Cyf y swydd: M/0077/18)

Cyflog:
£10.34 yr awr (yn cynnwys hawl gwyliau)
Math o gytundeb:
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr
Dyddiad cau:
17/12/2018, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Llangefni
  Hawl gwyliau:
  • Ynghlwm a nifer o oriau ac wythnosau a weithir
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 24 awr yr wythnos dros 4 diwrnod - Dydd LLun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Iau
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Menai: 01248 383 318

Cynorthwy-ydd Personol, Uwch Gyfarwyddwr - Datblygu Busnes (Cyfnod Mamolaeth) - (Cyf y swydd - BD/0071/18)

Cyflog:
£22, 149 - £24, 035 y flwyddyn, (yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad)
Math o gytundeb:
Llawn Amser Cyfnod Penodol
Dyddiad cau:
17/12/2018, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

  PWRPAS Y SWYDD

  Bydd deilydd y swydd yn cefnogi'r Uwch Gyfarwyddwr ac uwch reolwyr eraill o fewn Gwasanaethau Busnes@Llandrillo drwy ddarparu gwasanaeth gweinyddol ac ysgrifenyddol o ansawdd uchel a chynhwysfawr. Yn benodol, bydd deilydd y swydd yn cefnogi'r Rheolwr Gyfarwyddwr Dysgu Seiliedig ar Waith

  Campws:
  • Bangor
  Hawl gwyliau:
  • 28 diwrnod y flwyddyn, yn ogystal â Gwyl y Banc a diwrnodau effeithlonrwydd
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Menai: 01248 383 318

Darlithydd Gwyddoniaeth- Bioleg, Rhan Amser Tal yr Awr (Cyf y swydd: M/0074/18)

Cyflog:
£15.29 - £25.88 yr awr yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr
Dyddiad cau:
17/12/2018, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Bangor
  Hawl gwyliau:
  • ynghlwm a nifer o oriau ac wythnosau a weithir
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 4.25 awr yr wythnos ar ddydd Mercher (gweler isod am fwy o wybodaeth)
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Athrawon
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Menai: 01248 383 318

Darlithydd Peirianneg / Peirianneg Morol (Cyf y swydd: P/0072/18)

Cyflog:
£22, 826 - £38, 628 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Llawn Amser Parhaol
Dyddiad cau:
17/12/2018, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Pwllheli
  Hawl gwyliau:
  • 46 diwrnod y flwyddyn yn ogystal â gwyl y banc a diwrnodau effeithlonrwydd
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Athrawon
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Meirion-Dwyfor: 01758 701 385 est. 8611

Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol - Sgiliau Adeiladwaith (Cyf y swydd; CLKP/0075/18)

Cyflog:
£24, 819 - £26, 480 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Llawn Amser Parhaol
Dyddiad cau:
17/12/2018, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Llandrillo-yn-Rhos
  Hawl gwyliau:
  • 28 diwrnod y flwyddyn yn codi i 32 diwrnod ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth yn ogystal â Gwyl y Banc a diwrnodau Effeithlonrwydd
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Llandrillo: 01492 546 666 est. 1262 / 1503

Rheolwr Gwasanaethau Dysgwyr - Coleg Menai a Coleg Meirion Dwyfor (Cyf y swydd: AS/0079/18)

Cyflog:
£38, 348 - £40, 397 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Llawn Amser Parhaol
Dyddiad cau:
18/12/2018, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

    Fel rheolwr o fewn Grŵp Llandrillo-Menai byddwchwedi ymroi i weledigaeth ganology Grwp sef bod yn: -

  Ddarparwr addysg a dysg o'r raddflaenaf

  Darparwr addysg ddwyieithog

  Ysgogyddeconomaiddi'reconomileol

  Canolbwynt ar gyfer gweithio mewn partneriaeth

  Campws:
  • Bangor
  Hawl gwyliau:
  • 37 diwrnod y flwyddyn
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Menai: 01248 383 318

Swyddog Cyfranogiad Cyflogwyr (Swydd Cyfnod Penodol hyd at Rhagfyr 2020, ond bosib yn ymestyn i Gorff 2023 (Cyf y swydd: BD/0081/18)

Cyflog:
£19, 359 - £21, 586 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Llawn Amser Cyfnod Penodol
Dyddiad cau:
21/12/2018, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Llangefni
  Hawl gwyliau:
  • 28 diwrnod y flwyddyn yn ogystal â Gwyl y Banc a diwrnodau effeithlonrwydd
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Am fwy o wybodaeth am y swydd hon, cysyllter â adran Adnoddau Dynol:

  • Coleg Menai: 01248 383 318