Cyfieithydd, Rhan Amser, Cytundeb 12 mis (Cyf y swydd: AS.081.20)

Cyflog:
£10, 871 - £11, 599 y flwyddyn, ( £26, 817 - £28, 613 yn llawn amser) yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Rhan Amser Cyfnod Penodol
Dyddiad cau:
17/12/2020, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

  Pwrpas y swydd - 

  Cefnogi gwaith addysgu a rheolaeth ddwyieithog Grŵp Llandrillo Menai drwy ddarparu gwasanaeth cyfieithu.

  Campws:
  • Bangor
  • Dolgellau
  • Llangefni
  • Pwllheli
  • Llandrillo-yn-Rhos
  Hawl gwyliau:
  • 28 diwrnod y flwyddyn pro rata yn ogystal â 8 Gwyl y Banc a Gwyliau Cyhoeddus yng Nghymru a hyd at 5 diwrnod o ddyddiau effeithlonrwydd pro rata
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 15 awr yr wythnos - patrwm gwaith i'w gytuno
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol

  Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â'r adran Adnoddau Dynol: jobs@gllm.ac.uk.

Cynorthwy-ydd Cefnogi Dysgu, Rhan Amser, Tymor yn Unig, hyd at 18/06/2021 (Cyf y swydd: CM.079.20)

Cyflog:
£11.50 yr awr yn cynnwys hawl gwyliau
Math o gytundeb:
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr
Dyddiad cau:
17/12/2020, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

  Adran Sgiliau Byw yn Annibynnol / Independent Living Skills Department –

  O fewn y Meysydd  Rhaglen Byw'n Annibynnol, bydd angen i'r person llwyddiannus fod yn frwdfrydig ac yn hyblyg i gefnogi dysgwyr o fewn ystod o sgiliau bywyd a gwaith, megis e.e. coginio, sgiliau byw bob dydd, garddio, llythrennedd, rhifedd, TG, sgiliau dinasyddiaeth, datblygiad personol a chymdeithasol ac yn gweithio yn Cyn Mynediad - Lefel 1. Gall hefyd fod angen cefnogi dysgwyr yn ystod amseroedd egwyl ac sydd ag anawsterau ymarferol a chorfforol, os a phan fo angen .

  Within the Independent Living programme areas, the successful person will need to be enthusiastic and flexible to support the learners within a range of life and work skills such as e.g. cooking, everyday living skills, gardening, literacy, numeracy, IT, citizenship, personal and social development and work skills at  Pre Entry – level 1.  There may be a need to support learners during breaks and lunch and withpractical and physical difficulties if and when required.

  Campws:
  • Llangefni
  Hawl gwyliau:
  • Pro rata wedi ei gynnwys yn y raddfa'r awr
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • hyd at 24 awr yr wythnos- patrwm gwaith wedi ei gytuno
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â'r adran Adnoddau Dynol: jobs@gllm.ac.uk.

Darlithydd Awyr Agored a Gwasanaethau Cyhoeddus (0.8108%), (Cyf y swydd: CM.078.20)

Cyflog:
£21, 819 - £33, 727 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Rhan Amser Parhaol
Dyddiad cau:
17/12/2020, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Bangor
  • Llangefni
  Hawl gwyliau:
  • 46 diwrnod y flwyddyn pro rata, yn ogystal â 8 Gŵyl Banc a Gwyliau Cyhoeddus a gedwir fel arfer yng Nghymru a hyd at 5 diwrnod effeithlonrwydd pro rata
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 30 awr yr wythnos - patrwm gwaith i'w gytuno
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Athrawon
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â'r adran Adnoddau Dynol: jobs@gllm.ac.uk.

Darlithydd mewn Busnes, Rhan Amser a delir wrth yr awr (Cyf y swydd: CM/077/20)

Cyflog:
£18.03 - £27.87 yr awr yn ddibynnol ar gymwsyterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr
Dyddiad cau:
09/12/2020, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

  I ddysgu BTEC Busnes Lefel 2 (Uned 14, Internet Marketing ac uned arall o ddewis)

  I ddysgu sgiliau ar gyfer astudio ar gwrs Sgiliau ar gyfer Astudio Bellach.

  To teach BTEC Business Studies Level 2  (Unit 14, Internet marketing and another unit of choice)

  To teach on Skills for Further Study (Study Skills)

  Campws:
  • Bangor
  Hawl gwyliau:
  • Pro rata wedi ei gynnwys yn y raddfa'r awr
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 6 awr yr wythnos yn ogystal â phosibilrwydd o oriau llaw
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Athrawon
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â'r adran Adnoddau Dynol: jobs@gllm.ac.uk.

Darlithydd mewn Sgiliau Byw yn Annibynnol, Rhan Amser, Tal yr Awr (Cyf y swydd: CM/080/20)

Cyflog:
£18.03 - £27.87 yr awr yn ddibynnol ar gymwsyterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr
Dyddiad cau:
17/12/2020, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

   

  Oriau A - Prynhawn dydd Llun 1.30 - 4.30pm  - Dysgu plant blwyddyn 10/ 11 ysgolion, Partneriaeth 14 - 16 Môn a Gwynedd, lefel mynediad - lefel1

  Pwnc - Sgiliau Byw yn Annibynnol

  Oriau B - Bore dydd Gwener 9.30 - 12.00pm  dysgwyr Cam i Waith, dysgwyr 16 - 22,

  dysgu sgiliau gwaith a sgiliau byw yn annibynnol.

  Hours A- Monday afternoon 1:30 – 4:30 y.p. – Teaching children from year 10/11, schools, 14-16 Partnerships Môn and Gwynedd, Level 1 entry level

  Subject: Independant Living Skills

  Hours B- Friday morning 9:30 – 12:00 pm. Step into Work, 16-22 learners, teaching work skills and Independant Living skills.

  Campws:
  • Llangefni
  Hawl gwyliau:
  • Pro rata wedi ei gynnwys yn y raddfa'r awr
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • fel a nodir uchod
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Athrawon
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â'r adran Adnoddau Dynol: jobs@gllm.ac.uk.

Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol - Trydanol (Cyf y swydd: CL.076.20)

Cyflog:
£26,011 - £27,753 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Llawn Amser Parhaol
Dyddiad cau:
07/12/2020, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Llandrillo-yn-Rhos
  Hawl gwyliau:
  • 28 diwrnod y flwyddyn yn codi i 32 ar ôl 5 mlynedd yn ogystal â 8 Gwyl y Banc a Gwyliau Cyhoeddus yng Nghymru a hyd at 5 diwrnod o ddyddiau effeithlonrwydd
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol

  Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â'r adran Adnoddau Dynol: jobs@gllm.ac.uk.

Peiriannydd Meddalwedd (Cyf y Swydd: CS/083/20)

Cyflog:
£32,722 - £37,368 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Llawn Amser Parhaol
Dyddiad cau:
17/12/2020, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Llandrillo-yn-Rhos
  Hawl gwyliau:
  • 28 diwrnod y flwyddyn yn codi i 32 ar ôl 5 mlynedd yn ogystal â 8 Gwyl y Banc a Gwyliau Cyhoeddus yng Nghymru a hyd at 5 diwrnod o ddyddiau effeithlonrwydd
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol

  Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â'r adran Adnoddau Dynol: jobs@gllm.ac.uk.