14 – 19 Goruchwylydd y Dysgwyr (Ysgolion Menai) - hyd at Mehefin 2022 (Cyf y Swydd: CM/125/21)

Cyflog:
£21,431 - £23,324 pro rata yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr
Dyddiad cau:
15/03/2021, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...
  Campws:
  • Llangefni
  Hawl gwyliau:
  • Swydd Tymor yn Unig - hawl gwyliau i'w gynnwys yn y cyflog a delir
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 17.25 awr yr wythnos - Dydd Llun i Ddydd Iau 1 – 4:30 yp. Dydd Gwener – 9:15 yb – 12:30 yp
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol

  Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â'r adran Adnoddau Dynol: jobs@gllm.ac.uk.

Cynorthwy-ydd Gofalu am Anifeiliaid, Rhan Amser a delir wrth yr awr, Dros Dro (Cyf y Swydd: BD.121.21)

Cyflog:
£11.60 - £11.93 yr awr (sy'n cynnwys hawl gwyliau))
Math o gytundeb:
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr
Dyddiad cau:
10/03/2021, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

    PWRPAS Y SWYDD

   Mae'r Cynorthwy-ydd Gofalu am Anifeiliaid yn gyfrifol am ofalu am yr holl anifeiliaid sy'n cael eu cadw ar gyfer cyrsiau Gofalu am Anifeiliaid. Mae hyn yn cynnwys yr anifeiliaid sydd wedi'u lleoli yn y Ganolfan Anifeiliaid ac o gwmpas, y rhai sydd yn yr ystafell egsotig, lleiniau tu all a a stablau. Nid yw'n cynnwys anifeiliaid fferm.

  Rhaid i'r gwaith:

  Sicrhau fod yr anifeiliaid yn derbyn gofal i'r lefelau lles gorau

  Bod o'r ansawdd gorau posibl

  Adlewyrchu cenhadaeth, gwerthoedd ac amcanion y Coleg.

  Campws:
  • Glynllifon
  Hawl gwyliau:
  • Wedi ei gynnwys yn y raddfa'r awr
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • Hyd at 15 awr yr wythnos. Patrwm gwaith i'w gytuno ond all gynnwys gweithio ar y penwythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol

  Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â'r adran Adnoddau Dynol: jobs@gllm.ac.uk.

Darlithydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Rhan Amser a Delir wrth yr Awr (Cyf y swydd: CL.123.21)

Cyflog:
£18.03 - £27.87 yr awr yn ddibynnol ar gymwsyterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Rhan Amser a Delir wrth yr Awr
Dyddiad cau:
10/03/2021, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

  Dyma gyfle cyffrous i ymuno â thîm addysgu Coleg Llandrillo sydd wedi cymhwyso yn y maes clinigol.  Bydd y rôl ddeinamig hon yn cynnwys amrywiaeth o brofiadau addysgu a chyfle gwirioneddol i lunio a chyfrannu at wella ansawdd gweithlu gofal iechyd y presennol a'r dyfodol yng Ngogledd Cymru. Os credwch fod gennych y sgiliau a'r profiad cywir i helpu Grŵp Llandrillo Menai i gyflawni ei weledigaeth o Wella Dyfodol Pobl, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

   There is an exciting opportunity to join the Coleg Llandrillo clinically qualified teaching team. This dynamic role will include a variety of teaching experience and a real opportunity to shape and contribute to improving quality in the current, and future healthcare workforce in North Wales. If you believe you have the right skills and experience to help Grwp Llandrillo Menai to deliver our vision of Improving People's Futures we would love to hear from you. 

  Campws:
  • Llandrillo-yn-Rhos
  Hawl gwyliau:
  • Pro rata wedi ei gynnwys yn y cyflog a nodir
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • Rhwng 2 ac 18 awr yr wythnos yn ddibynnol ar gymwysterau ac argaeledd
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol

  Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â'r adran Adnoddau Dynol: jobs@gllm.ac.uk.

Darlithydd Peirianneg (Cyf y swydd: CL/124/21)

Cyflog:
£26,910 - £41,597 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Math o gytundeb:
Llawn Amser Parhaol
Dyddiad cau:
15/03/2021, 12:00

 • Mwy o wybodaeth...

  PWRPAS Y SWYDD

  Addysgu i safon uchel er mwyn creu cyfleoedd dysgu effeithiol ac er mwyn galluogi'r holl ddysgwyr i gyflawni hyd eithaf eu gallu. 

  Campws:
  • Llandrillo-yn-Rhos
  • Rhyl
  Hawl gwyliau:
  • 28 diwrnod y flwyddyn yn codi i 32 ar ôl 5 mlynedd yn ogystal â 8 Gwyl y Banc a Gwyliau Cyhoeddus yng Nghymru a hyd at 5 diwrnod o ddyddiau effeithlonrwydd
  Oriau - Patrwm gweithio:
  • 37 awr yr wythnos
  Hawliau Pensiwn:
  • Cynllun Pensiwn Athrawon
  Sgiliau iaith:
  • Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol

  Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â'r adran Adnoddau Dynol: jobs@gllm.ac.uk.