Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyflogwyr

Bwriad CAMVA yw helpu dysgwyr ar eu taith i gyflogaeth, prentisiaeth, profiad gwaith neu hunangyflogaeth.

Mae CAMVA yn pontio'r bwlch rhwng dysgwyr a chyflogwyr ac rydym yn cynnig cyfleoedd i gyflogwyr lleol ymgysylltu â dysgwyr trwy gyfrwng gwahanol wasanaethau.

Myfyriwr yn defnyddio cyfrifiadur

Hysbysfwrdd Swyddi

I hysbysebu eich prentisiaethau neu'ch swyddi gwag llawn amser, rhan-amser neu dymhorol.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n tudalen hysbysfwrdd swyddi.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn siarad mewn grŵp

Dod o hyd i Brentis

Mae Prentisiaeth yn cynnig dull cost-effeithiol o recriwtio a hyfforddi gweithwyr medrus ar gyfer y dyfodol. Gall hyfforddi eich gweithwyr gyda'r sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen arnynt helpu i roi'r fantais gystadleuol honno i'ch busnes.

Dewch i wybod mwy
Arglwyddes mewn swyddfa

Profiad Gwaith

Pam ddylwn i gymryd myfyriwr profiad gwaith?

Ar wahân i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywyd gwaith person ifanc, mae cynnig profiad gwaith o fudd i gyflogwyr am nifer o resymau:

  • Cyfleoedd recriwtio - dod o hyd i'r staff cywir ar gyfer eich gweithlu yn y dyfodol, ar gyfer swyddi lefel mynediad ac uwch.
  • Codwch eich proffil yn y gymuned leol – bydd cael eich adnabod fel busnes sy’n cynnig cyfleoedd profiad gwaith yn codi proffil ac apêl eich busnes.
  • Tyfwch eich talent eich hun - mynnwch fynediad i dalent newydd y dyfodol.
  • Mynnwch help ychwanegol heb unrhyw gost - fel cyflogwr, nid oes rhaid i chi dalu myfyrwyr ar brofiad gwaith.
  • Cyflawni safbwyntiau a syniadau newydd - mae pobl ifanc yn aml yn dod â syniadau a dulliau gweithredu ffres a allai agor marchnadoedd newydd a rhai sy'n datblygu i'r busnes.
  • Cefnogi person ifanc i gyflawni llwyddiant academaidd - ar yr un pryd bydd yn helpu i gynyddu eich dealltwriaeth o brosesau dysgu modern a chymwysterau addysgol cyfredol.

Beth sydd ei angen i ganiatáu i fyfyriwr ymgymryd â phrofiad gwaith yn eich sefydliad:

  • Cael Arfarniad Iechyd a Diogelwch gan staff y Coleg
  • Darparwch dystiolaeth bod gennych Yswiriant Atebolrwydd Cyflogwr
  • Cael aelod o staff i sicrhau bod Diogelwch a Lles y myfyrwyr yn cael eu cynnal

Os hoffwch gynnig lleoliad gwaith gyda'ch cwmni, mae croeso i chi gysylltu â ni: CAMVA@gllm.ac.uk