Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Llandrillo-yn-Rhos, CIST-Llangefni
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    Hyd at 1 wythnos yn dibynnu ar ofynion ACS

Gwnewch gais
×

Nwy Naturiol (ACS)

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Peirianwyr Gas Safe cofrestredig sydd angen adnewyddu eu cymwysterau ACS.

Dysgwyr sydd â Thystysgrif Sylfaen ym maes Nwy sydd am wneud cais i fod ar gofrestr Gas Safe.

Mae cyllid PLA ar gael yn Llandrillo-yn-Rhos yn unig.

Gofynion mynediad

Cymwysterau ACS blaenorol/Tystysgrif Sylfaen ym maes Nwy

Cyflwyniad

Hyd at 2 ddiwrnod o hyfforddiant, yn ddibynnol ar ofynion ACS

Asesiad

Asesiadau ymarferol a gwaith theori

Dilyniant

N/A

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Dwyieithog:

N/A