Blwyddyn academaidd 2018-2019

Tymor un, 3 Medi 2018 - 21 Rhagfyr 2018

Noder os gwelwch yn dda: Mae cyrsiau Addysg Uwch / Gradd yn dechrau ar 10 Medi.

Hanner-Tymor: 29 Hydref - 2 Tachwedd

GWyliau'r Nadolig: 24 Rhagfyr - 1 Ionawr

Tymor dau, 2 Ionawr 2019 - 12 Ebrill 2019

Noder os gwelwch yn dda: Bydd campysau'r coleg yn ailagor i staff ar yr 2il o Ionawr, ac ar yr 8fed o Ionawr 2019 i fyfyrwyr.

Hanner-Tymor: 25 Chwefror - 1 Mawrth

Gwyliau'r Pasg: 15 Ebrill - 26 Ebrill

Tymor tri, 29 Ebrill 2019 - 21 Mehefin 2019

Noder os gwelwch yn dda: Mae cyrsiau Addysg Uwch / Gradd yn gorffen ar 24 Mai.

Hanner-Tymor: 27 Mai - 31 Mai

Dod o hyd i'ch cwrs