Prosbectws Rhan Amser

Cyrsiau sydd ddim angen cyfweliad:

Os nad oes angen cyfweliad, llenwch y ffurflen gofrestru yng nghefn yr arweiniad i gyrsiau rhan-amser neu lawrlwythwch un a'i dychwelyd gyda'r tâl cywir i'r campws perthnasol.

Cyrsiau sydd angen cyfweliad:

Os bydd angen i chi gael cyfweliad am y cwrs sy'n apelio atoch, pediwch â phoeni! Fel rheol, bydd y cyfweliad yn anffurfiol iawn a, chan amlaf, ni fydd angen mwy na galwad ffôn fer. Pwrpas y cyfweliad yw trafod Gofynion Cyn-mynediad eich cwrs a rhoi rhagor o fanylion I chi.

I drefnu cyfweliad, cysylltwch â'r campws priodol drwy ffonio neu alw heibio'n bersonol rhwng 9am a 4:30pm. Dwedwch wrth staff y Dderbynfa mai ffonio i drefnu cyfweliad am gwrs rhan-amser yr ydych. Gallant hwy wedyn eich trosglwyddo i'r adran berthnasol.

Ar ôl eich cyfweliad, bydd gofyn i chi lenwi a dychwelyd y ffurflen gofrestru gyda'r tâl cywir i'r campws priodol. Gallwch lawrlwytho ffurflen isod neu ddefnyddio'r ffurflen sydd yng nghefn yr arweiniad i gyrsiau rhan-amser.

Sylwer os gwelwch yn dda:

Ar gyfer cyrsiau gradd/addysg uwch rhan-amser, ewch i'n tudalen 'sut i wneud cais' am gwrs gradd, mae'r Grŵp yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn.

Ffurflen Gofrestru Rhan-Amser (PDF)

Dod o hyd i'ch cwrs