Cyrsiau Llawn Amser:

Os ydych yn gwybod pa gwrs llawn amser yr ydych am wneud cais amdano, gallwch wneud cais ar-lein yn uniongyrchol o'r dudalen sy'n rhoi gwybodaeth i chi am y cwrs.

I wneud cais, dewiswch eich campws ac yna cwblhewch y broses gofrestru drwy ddilyn y cyfarwyddiadau sydd ar y sgrin.

Screenshot sut i wneud cais

Lawr lwytho ein arweiniad byr ar sut i wneud cais

I gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â ni:

Ffôn: 01492 542 338
E-bost: ymholiadaucwrs@gllm.ac.uk


Tâl am Adnoddau

Bydd gofyn i fyfyrwyr a fydd yn dechrau yn unrhyw un o'r tri Coleg fis Medi dalu £25 y flwyddyn am adnoddau. Am yr un taliad hwn, cewch gyfrif e-bost personol, mynediad i'r Rhyngrwyd, adnoddau cwricwlaidd a rhyddid i ddefnyddio'r llyfrgell, yn ogystal â Cherdyn Adnabod colegol a'r hawl i argraffu'ch gwaith (hyd at £30) yn yr ystafell ddosbarth neu yn y gweithdy TG. Bydd yn rhaid i chi dalu'r Tâl am Adnoddau wrth gofrestru.

Dod o hyd i'ch cwrs