Cyrsiau Llawn Amser:

Os ydych yn gwybod pa gwrs llawn amser yr ydych am wneud cais amdano, gallwch wneud cais ar-lein yn uniongyrchol o'r dudalen sy'n rhoi gwybodaeth i chi am y cwrs.

I wneud cais, dewiswch eich campws ac yna cwblhewch y broses gofrestru drwy ddilyn y cyfarwyddiadau sydd ar y sgrin.

Noder: Os nad oes dolenni campws i chi wneud cais ar-lein, cysylltwch â ni am wybodaeth bellach.

Screenshot sut i wneud cais

Lawr lwytho ein arweiniad byr ar sut i wneud cais

I gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â ni:

Ffôn: 01492 542 338
EBost: ymholiadaucwrs@gllm.ac.uk

Dod o hyd i'ch cwrs