Tracio eich cais

Ar ôl i chi gofrestru a gwneud cais am gwrs Llawn Amser neu Radd ran-amser, gallwch fynd ar-lein i dracio'r cais.

Screenshot sut i wneud cais

Ewch i'ch Cyfrif Cais Coleg i dracio eich cais

I gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â ni:

Ffôn: 01492 542 338
E-bost: ymholiadaucwrs@gllm.ac.uk

Dod o hyd i'ch cwrs