CITB SSP SEATS, Cynllun Hyfforddi Ymwybyddiaeth Amgylcheddol Safle

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  CIST-Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1 diwrnod

Gwnewch gais
×

CITB SSP SEATS, Cynllun Hyfforddi Ymwybyddiaeth Amgylcheddol Safle

Cyrsiau Byr

Disgrifiad o'r Cwrs

Dyluniwyd y cwrs ar gyfer y rhai sydd â chyfrifoldebau rheoli ar safle adeiladu, ac mae'n targedu goruchwylwyr safle, rheolwyr safle, is-reolwyr safleoedd, ac asiantiaid safle.

Bydd y cwrs hwn yn cynnig cyflwyniad i gyfranogwyr i faterion amgylcheddol ar safleoedd adeiladu. Cynlluniwyd y cwrs i gyflwyno'r wybodaeth amgylcheddol sylfaenol sy'n angenrheidiol i is-gontractwyr ei brofi i gontractwyr mawr, yn ogystal â thrafod agweddau amgylcheddol y prawf Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd newydd ar sgrin gyffwrdd.

Dyddiadau Cwrs

CIST-Llangefni

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
12/07/202409:00 Dydd Gwener7.001 £1550 / 12D0018814

Gofynion mynediad

N/A

Cyflwyniad

Cymysgedd o ddysgu ar-lein gyda thiwtor a gweithgareddau rhyngweithiol.

Asesiad

Ar ddiwedd y cwrs bydd disgwyl i'r cyfranogwyr gwblhau asesiad aml-ddewis byr.

Dilyniant

Cyrsiau eraill y Grŵp

Gwybodaeth campws CIST-Llangefni

Amcanion y cwrs:

Ar ddiwedd y cwrs Diogelwch Safle Cynllun Hyfforddi Ymwybyddiaeth Amgylcheddol Safle, bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu:

Bydd ymgeiswyr sy'n cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn gallu:

 • Deall effaith Amgylcheddol prosesau adeiladu
 • Deall y ddeddfwriaeth berthnasol a sut i'w reoli
 • Deall beth sydd angen ei wneud i gydymffurfio
 • Deall y technegau gorau i'w defnyddio ar y safle

Rhaglen y Cwrs:

Bydd y cwrs hwn yn trafod y pynciau isod:

 • Pwysigrwydd yr amgylchedd
 • Systemau Rheoli Amgylcheddol
 • Ecoleg
 • Tir wedi'i halogi
 • Rheoli gwastraff
 • Llygredd a Rheoli Dŵr
 • Bod yn gymydog da
 • Ynni ac Adnoddau

Bod yn gontractwr cyfrifol

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Dwyieithog:

n/a