Archwilio a Defnyddio Ysgolion ac Ysgolion Bach yn Ddiogel

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Llandrillo-yn-Rhos
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    ½ diwrnod

Gwnewch gais
×

Archwilio a Defnyddio Ysgolion ac Ysgolion Bach yn Ddiogel

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy'n defnyddio ysgolion neu'n rheoli'r defnydd o ysgolion.

FFI: £90

Gofynion mynediad

Dim anghenion mynediad ffurfiol

Cyflwyniad

Cymysgedd o waith theori a gwaith ymarferol yn yr ystafell ddosbarth

Asesiad

Asesiad ffurfiol ar y diwedd, cwestiynau amlddewis.

Dilyniant

Cyrsiau pellach mewn Adeiladu.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 3

Maes rhaglen:

  • Iechyd a Diogelwch

Dwyieithog:

n/a

Iechyd a Diogelwch

Dau fyfyriwr yn trafod gwaith ar liniadur