Gweithio ar Uchder - PASMA

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  CIST-Llangefni, Ty Gwyrddfai
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  ½ diwrnod

Gwnewch gais
×

Gweithio ar Uchder - PASMA

Cyrsiau Byr

CIST-Llangefni
Dydd Mercher, 26/06/2024

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy'n gwybod ychydig neu'n gwybod dim am weithio ar uchder, ac yn cynnig gwybodaeth hanfodol am ddefnyddio tyrau mynediad symudol yn ogystal â chynnig gwybodaeth am ddefnyddio pob math o offer mynediad.

Byddwch yn derbyn llyfryn y cwrs a Chod Ymarfer PASMA yn ogystal â thystysgrif a cherdyn adnabod PASMA ar gyfer y lefel perthnasol fydd yn ddilys am bum blynedd.

Mae Rheoliadau Gweithio ar Uchder (2005) yn datgan mai person cymwys yn unig ddylai osod, datgysylltu neu newid Tyrau Mynediad Symudol neu os oes rhywun yn cael eu hyfforddi yna dylai person cymwys fod yn eu goruchwylio. Mae cymhwyster PASMA yn profi fod rhywun yn gymwys a chaiff ei dderbyn gan lawer ledled y DU.


Dyddiadau Cwrs

CIST-Llangefni

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
26/06/202408:30 Dydd Mercher3.501 £750 / 12D0019179

Gofynion mynediad

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol.

Cyflwyniad

 • Dysgu yn y dosbarth

Asesiad

 • Sesiynau theori ac asesu

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Iechyd a Diogelwch

Dwyieithog:


Iechyd a Diogelwch

Dau fyfyriwr yn trafod gwaith ar liniadur