Adeiladu - NVQ Lefel 2

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  Rhaid cwblhau'r holl waith ymhen 18 mis.

Cofrestrwch
×

Adeiladu - NVQ Lefel 2

Rhan amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Os ydych yn gweithio ar safle adeiladu gallwch ennill NVQ lefel 2 neu 3 heb orfod dod i'r coleg. Bydd asesydd yn dod i'ch gweithle ac yn eich tywys drwy'r cymhwyster.

FFI: £200

Gofynion mynediad

Rhaid wrth beth profiad o ddilyn crefft berthnasol.

Cyflwyniad

 • Cyfarfodydd â'r asesydd a llenwi llyfrynnau cwestiynau.

Asesiad

 • Asesiadau ar y safle, tystiolaeth gan dystion a thystiolaeth ffotograffig.

Dilyniant

Adeiladu - NVQ Lefel 3

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Rhan amser

Lefel: 2

Dwyieithog:

n/a