Gweithio ym maes Lles (NEBOSH)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Online
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:
  • 1 diwrnod
  • 6 awr o hyfforddiant
  • 1 awr i baratoi at yr asesiad a'r amser asesu
Gwnewch gais
×

Gweithio ym maes Lles (NEBOSH)

Cyrsiau Byr

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae’r cwrs yn addas i unrhyw un sy'n chwilio am gymhwyster lefel mynediad mewn Lles yn y Gweithle / Unrhyw weithle sy'n awyddus i ddeall rhagor am les yn y gweithle ynghyd â'r ffactorau sy'n gallu effeithio arno.

Y pynciau a astudir ar y cwrs:

 • Hanfodion Lles
 • ⁠Beth yw lles a pham ei fod yn bwysig
 • ⁠Canghennau lles, eu manteision a beth mae hyn yn ei olygu'n ymarferol.
 • Sut y gellir gwella lles.
 • ⁠Ymyriadau yn y gweithle.
 • Sut i ddefnyddio ymyriadau i wella lles yn y gweithle.

Dyddiadau Cwrs

Busnes@Remote

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
21/08/202409:00 Dydd Mercher7.001 £3150 / 10D0019161

Gofynion mynediad

Nid oes rhaid cael profiad blaenorol.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys gweithgareddau ar-lein neu yn y dosbarth, cyflwyniad ar DVD, asesiad ysgrifenedig, hyfforddiant ymarferol ac asesiad.

Asesiad

Un asesiad ymarferol: cynhyrchu cynllun ymyrryd effeithiol er mwyn gwella lles yn y gweithle.

Dilyniant

Dyfarniad Iechyd a Diogelwch NEBOSH sy'n para 3 diwrnod neu astudio ymhellach tuag at Dystysgrif Gyffredinol NEBOSH.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Iechyd a Diogelwch

Iechyd a Diogelwch

Dau fyfyriwr yn trafod gwaith ar liniadur

Mewn cydweithrediad â'r partner
dysgu achrededig: Delyn Safety UK