Cymhwyster NEBOSH mewn Ymwybyddiaeth Amgylcheddol yn y Gweithle

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:
  • 1 Diwrnod
  • 6 awr o hyfforddiant
  • 3 awr o astudio cyn y cwrs
  • 1 awr i baratoi at yr asesiad a'r amser asesu
Gwnewch gais
×

Cymhwyster NEBOSH mewn Ymwybyddiaeth Amgylcheddol yn y Gweithle

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs o fudd i unrhyw sefydliad sydd am roi System Reoli Amgylcheddol ar waith.

Y pynciau a astudir ar y cwrs: ⁠

Hanfodion Ymwybyddiaeth Amgylcheddol, yn cynnwys:

 • Ystyr amgylchedd, tywydd, hinsawdd, cynefinoedd, ecosystemau, bioamrywiaeth, llygredd a chynaliadwyedd.
 • Pwysigrwydd a manteision datblygiad cynaliadwy
 • Systemau Rheoli Amgylcheddol

Llygredd, Asesiadau Effaith ac Argyfyngau, yn cynnwys:

 • Egwyddorion ac arferion mewn perthynas ag asesu effaith
 • Prif ffynonellau, gwahanol fathau, rheolyddion ac effeithiau llygredd aer
 • Prif ffynonellau, rheolyddion ac effeithiau llygredd dŵr
 • ⁠Prif ffynonellau, rheolyddion ac effeithiau sŵn amgylcheddol
 • Mathau o wastraff
 • Rheoli gwastraff
 • Ymdrin ag argyfyngau amgylcheddol

Gofynion mynediad

id oes rhaid cael profiad blaenorol.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys gweithgareddau ar-lein neu yn y dosbarth, cyflwyniad ar DVD, asesiad ysgrifenedig, hyfforddiant ymarferol ac asesiad.

Asesiad

1 Arholiad amlddewis sy'n cynnwys ugain cwestiwn.

Dilyniant

Dyfarniad Iechyd a Diogelwch NEBOSH sy'n para 3 diwrnod neu astudio ymhellach tuag at Dystysgrif Amgylcheddol NEBOSH neu Dystysgrif Gyffredinol NEBOSH.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Iechyd a Diogelwch

Iechyd a Diogelwch

Dau fyfyriwr yn trafod gwaith ar liniadur

Mewn cydweithrediad â'r partner
dysgu achrededig: Delyn Safety UK