Dyfarniad NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Online
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:
  • 3 diwrnod ar-lein
  • 18 awr o hyfforddiant
  • 3 awr o amser astudio preifat
  • HSW1 – 1 awr i baratoi at yr asesiad a'r amser asesu
  • HSW2 – Gweithgaredd asesu risgiau
Gwnewch gais
×

Dyfarniad NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae’r cwrs yn addas i unrhyw un sydd am ennill cymhwyster ym maes Iechyd a Diogelwch / Unrhyw weithle sy'n awyddus i ddatblygu staff er mwyn rhoi cyfrifoldebau neu swyddi sy'n ymwneud ag Iechyd a Diogelwch iddynt

Y pynciau a astudir ar y cwrs:

 • Hanfodion iechyd a diogelwch
 • Cyfrifoldeb am iechyd a diogelwch
 • Asesu a rheoli risgiau sy'n peryglu iechyd a diogelwch
 • Offer gwaith
 • Diogelwch cludiant
 • Gweithio gyda thrydan
 • Diogelwch rhag Tân
 • Codi a chario a gweithgareddau ailadroddus
 • Sylweddau peryglus
 • Yr amgylchedd gweithio

Gofynion mynediad

Nid oes rhaid cael profiad blaenorol.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys gweithgareddau ar-lein neu yn y dosbarth, cyflwyniad ar DVD, asesiad ysgrifenedig, hyfforddiant ymarferol ac asesiad.

Asesiad

 • Un papur arholiad amlddewis
 • Un Asesiad Risg ymarferol

Dilyniant

Dyfarniad Iechyd a Diogelwch NEBOSH sy'n para 3 diwrnod neu astudio ymhellach tuag at Dystysgrif Gyffredinol NEBOSH.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Iechyd a Diogelwch

Iechyd a Diogelwch

Dau fyfyriwr yn trafod gwaith ar liniadur

Mewn cydweithrediad â'r partner
dysgu achrededig: Delyn Safety UK