IOSH Gweithio'n Ddiogel (Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Llangefni, CaMDA Dolgellau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  1 diwrnod Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor neu mewn dosbarth dibynnu ar campws

Gwnewch gais
×

IOSH Gweithio'n Ddiogel (Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch)

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Bwriad y cwrs yw rhoi i reolwyr yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt i'w helpu i ymdrin ag iechyd a diogelwch yn eu timau.

£145

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

 • Darlithoedd
 • Cyflwyniadau PowerPoint

Asesiad

Cynhelir asesiad ar ddiwedd y cwrs, sy'n cynnwys arholiad dewis lluosog ac ymarfer darganfod peryglon sy'n cael ei gwblhau ar ddiwedd y cwrs.

Dilyniant

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 1

Maes rhaglen:

 • Iechyd a Diogelwch

Dwyieithog:

n/a

Iechyd a Diogelwch

Dau fyfyriwr yn trafod gwaith ar liniadur