Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Bwydydd Iach a Dietau Arbennig

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Abergele, Dolgellau
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    7 awr / diwrnod cyfan

Gwnewch gais
×

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Bwydydd Iach a Dietau Arbennig

Cyrsiau Byr

Busnes@Abergele
Dydd Llun, 04/11/2024
Busnes@Abergele
Dydd Mawrth, 17/06/2025

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cymhwyster hwn o fantais i unrhyw un sy'n paratoi a gweini bwyd, gan ei fod yn rhoi i ddysgwyr ddealltwriaeth sylfaenol o faetheg ac anghenion dietau arbennig. Bydd hyn yn eu galluogi i gynllunio a darparu prydau bwyd cytbwys fydd yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd.

Dyddiadau Cwrs

Busnes@Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
04/11/202409:00 Dydd Llun7.001 £700 / 12D0011477

Busnes@Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
17/06/202509:00 Dydd Mawrth7.001 £700 / 12D0011478

Gofynion mynediad

Nid oes rhagofynion ar gyfer y cymhwyster hwn. Argymhellir bod gan ddysgwyr Lefel 1 o leiaf mewn Saesneg a Mathemateg, neu gymhwyster cyfwerth.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfrwng sesiwn addysgu a gwaith grŵp.

Asesiad

Ar ddiwedd y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfrwng papur arholiad amlddewis. Mae angen 14 allan o 20 i lwyddo.

Dilyniant

Ar ôl ennill y cymhwyster hwn, gallwch fynd ymlaen i ennill cymwysterau eraill sy'n ymwneud â diogelwch bwyd, e.e. Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo a/neu Ddyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Rheoli Alergenau Bwyd i Arlwywyr.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 2

Dwyieithog:

n/a