Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Ymwybyddiaeth o Alergenau a Rheoli Alergenau ym maes Arlwyo

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Abergele, Llandrillo-yn-Rhos, Dolgellau
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    4 awr / hanner diwrnod - Cwrs cost £40

Gwnewch gais
×

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Ymwybyddiaeth o Alergenau a Rheoli Alergenau ym maes Arlwyo

Cyrsiau Byr

Busnes@ Dolgellau
Dydd Mawrth, 10/12/2024
Busnes@ Dolgellau
Dydd Mercher, 30/04/2025
Coleg Llandrillo, Abergele
Dydd Mawrth, 23/07/2024
Coleg Llandrillo, Abergele
Dydd Mawrth, 21/01/2025
Coleg Llandrillo, Abergele
Dydd Iau, 10/04/2025
Coleg Llandrillo, Abergele
Dydd Mercher, 23/07/2025

Disgrifiad o'r Cwrs

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddarparu gwybodaeth a dealltwriaeth am alergenau bwyd a bwydydd sy'n aml yn achosi anoddefiadau. Edrychir ar eu nodweddion a'u heffeithiau, ar bwysigrwydd cyfleu gwybodaeth yn effeithiol i gwsmeriaid ac ar sut y gall staff leihau'r risg o draws-halogiad.

Dyddiadau Cwrs

Busnes@ Dolgellau

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
10/12/202409:00 Dydd Mawrth3.501 £400 / 12D0003627

Busnes@ Dolgellau

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
30/04/202509:00 Dydd Mercher3.501 £400 / 12D0009413

Coleg Llandrillo, Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
23/07/202409:00 Dydd Mawrth3.501 £400 / 12D0003628a

Coleg Llandrillo, Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
21/01/202509:00 Dydd Mawrth3.501 £400 / 12D0005054

Coleg Llandrillo, Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
10/04/202509:00 Dydd Iau3.501 £400 / 12D0003628

Coleg Llandrillo, Abergele

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
23/07/202509:00 Dydd Mercher3.501 £400 / 12D0005051

Gofynion mynediad

Argymhellir bod gan ddysgwyr Lefel 1 o leiaf mewn Saesneg a Mathemateg, neu gymhwyster cyfwerth

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfrwng sesiwn addysgu a gwaith grŵp.

Asesiad

Ar ddiwedd y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfrwng papur arholiad amlddewis 15 cwestiwn. I lwyddo, rhaid ateb o leiaf 9 o'r 15 cwestiwn yn gywir (60%).

Dilyniant

Ar ôl ennill y cymhwyster hwn, gallwch fynd ymlaen i ennill cymwysterau eraill sy'n ymwneud ag alergenau a diogelwch bwyd, e.e. Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Rheoli Alergenau ym maes Arlwyo a Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: 2

Dwyieithog:

n/a