Cymryd Cofnodion yn Effeithiol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele, Dolgellau, Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  ½ diwrnod - ffi y cwrs £75

Gwnewch gais
×

Cymryd Cofnodion yn Effeithiol

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd am ddysgu beth mae cofnodi effeithiol yn ei olygu ac i unrhyw un sydd am wella ei sgiliau cyfredol.

Dyddiadau cwrs:

£75

Gofynion mynediad

 • Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Bydd y seminar hwn yn ddigwyddiad bywiog lle trafodir amrediad o bethau sy'n ymwneud â chofnodi effeithiol a threfnu cyfarfodydd, a bydd pob cyfranogwr yn derbyn dogfennau i'w cadw.

Asesiad

 • Dim asesiad ffurfiol.

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Business and Management

Mae'r cwrs i'w gael yn ddwyieithog ar y campysau/lleoliadau canlynol :

 • Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Dolgellau
 • Llangefni

Business and Management

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Business and Management

Myfyrwyr yn siarad mewn ystafell ddosbarth