Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Abergele, Bangor, Llangefni, Lleoliad Cymunedol, Llyfrgell Bae Colwyn, Caernarfon, Caergybi
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    10 wythnos y tymor. 2.5 awr yr wythnos

Gwnewch gais
×

Saesneg i Bawb

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas i oedolion sydd am wella eu sgiliau darllen ac ysgrifennu ar lefel sylfaenol.

Byddwch yn gallu gwella'ch Saesneg mewn awyrgylch hwyliog a chyffrous.

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw anghenion mynediad ar gyfer y cwrs.

Cyflwyniad

Cynhelir y gwersi yn y dosbarth gan ddefnyddio amrywiaeth eang o ddulliau dysgu. Dewisir y rhain ar sail anghenion unigol y myfyrwyr ym mhob grŵp.

Asesiad

Asesiad o waith cwrs.

Dilyniant

Sgiliau Hanfodol neu TGAU

Mwy o wybodaeth

Lefel: N/A

Dwyieithog:

n/a