Cwrs Gloywi CITB SMSTS (Site Managers Safety Training Scheme)

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    CIST-Llangefni
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    2 diwrnod

Gwnewch gais
×

Cwrs Gloywi CITB SMSTS (Site Managers Safety Training Scheme)

Cyrsiau Byr

86B Bowen Court, Parc Busnes Llanelwy
Dydd Llun, 15/07/2024

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs Gloywi SMSTS dau ddiwrnod yn addas i ymgeiswyr sydd eisoes wedi pasio'r Cwrs SMSTS ac angen adnewyddu eu tystysgrif. Bydd y cwrs gloywi SMSTS yn diweddaru ymgeiswyr am ddatblygiadau mewn deddfwriaeth adeiladu a defnydd priodol o arferion gorau. Bydd y cwrs hefyd yn gwella sgiliau rheoli ymgeiswyr er mwyn iddynt hwy a'u gweithlu allu cydymffurfio ag unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau cyfreithiol newydd.

Dyddiadau Cwrs

86B Bowen Court, Parc Busnes Llanelwy

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
15/07/202409:00 Dydd Llun, Dydd Mawrth14.001 £2900 / 12D0018883

Gofynion mynediad

Dim ond yr ymgeiswyr hynny sydd eisoes wedi pasio'r cwrs SMSTS pum diwrnod, neu gwrs Gloywi SMSTS blaenorol (2 ddiwrnod) yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf, ac sy'n gallu darparu cyflwyno tystiolaeth o hyn, sy'n gymwys ar gyfer y cwrs gloywi dau ddiwrnod hwn.

COFIWCH SICRHAU BOD EICH TYSTYSGRIF YN GYFREDOL CYN CADARNHAU EICH ARCHEB . *Bydd gofyn i ymgeiswyr ddangos tystysgrif wreiddiol y cwrs 5 diwrnod ynghyd â gwybodaeth, os ydynt yn cofio, ynghylch pryd ac ymhle y dilynon nhw'r cwrs.

Cyflwyniad

Caiff y cwrs rhyngweithiol hwn ei gyflwyno drwy gyfrwng astudiaethau achos, trafodaethau yn y dosbarth, gwaith grŵp a chyflwyniadau grŵp.

Asesiad

Ar ddiwedd y cwrs CITB SMSTS bydd gofyn i ymgeiswyr sefyll papur arholiad yn cynnwys 25 cwestiwn. Bydd 5 o'r rhain yn ymwneud â phwysigrwydd diogelwch a byddant angen ateb ysgrifenedig byr. Mae'r cwestiynau amlddewis yn werth 1 pwynt yr un a'r cwestiynau ar bwysigrwydd diogelwch yn werth rhwng 1 a 3 phwynt yr un. I gyflawni'r amcanion dysgu angenrheidiol a sicrhau'r dystysgrif SMSTS, rhaid i ymgeiswyr fod yn bresennol ar bob un o'r 5 diwrnod, yn unol â gofynion rhaglen y cwrs gloywi SMSTS. Er mwyn llwyddo ar y cwrs, RHAID i'r ymgeiswyr ateb POB cwestiwn ar bwysigrwydd diogelwch yn gywir. Cyfradd basio'r cwrs SMSTS yw 80% (28 allan o 35 cwestiwn).

Dilyniant

Cyrsiau eraill gyda'r Grŵp.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

  • Iechyd a Diogelwch

Dwyieithog:

n/a

Iechyd a Diogelwch

Dau fyfyriwr yn trafod gwaith ar liniadur