CISRS Archwilio Sgaffaldiau Sylfaenol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  CIST-Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  3 diwrnod

Gwnewch gais
×

CISRS Archwilio Sgaffaldiau Sylfaenol

Cyrsiau Byr

CIST-Llangefni
Dydd Llun, 28/10/2024

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

Disgrifiad o'r Cwrs

Cynlluniwyd y cwrs archwilio sgaffaldau sylfaenol CISRS ar gyfer rheolwyr neu oruchwylwyr sydd yn gyfrifol am archwilio sgaffaldiau a chwblhau adroddiadau yn unol â gofynion Deddf Gweithio ar Uchder 2005.

Bydd cwblhau'r cwrs archwilio sgaffald yn llwyddiannus yn arwain at dderbyn Tystysgrif Cwblhau CISRS a byddwn yn gwneud cais am gerdyn CIRS Archwilio Sgaffaldiau Sylfaenol ar eich rhan. Gofynnir i fynychwyr ddod â llun pasbort a phrawf cyfredol CS mewn sgiliau iechyd a diogelwch neu reswm dilys dros eithrio, er mwyn derbyn y dystysgrif.

Dyddiadau Cwrs

CIST-Llangefni

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
28/10/202408:30 Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher21.001 £6900 / 12D0020726

Gofynion mynediad

Ymwybyddiaeth a phrofiad o strwythurau sgaffaldiau. Rhaid dangos eich bod wedi pasio prawf CITB Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd (HSandE)o fewn y 23 mis diwethaf neu ddangos bod gennych o leiaf un o'r isod:

 • Pasbort Diogelwch CCNSG cyfredol
 • Tystysgrif Adeiladu NEBOSH (o fewn y 23 mis diwethaf)
 • Tystysgrif/Cerdyn Goroesi Alltraeth Cyfredol
 • Pas Diogelwch FAS
 • SMSTS (o fewn y 23 mis diwethaf)
 • SSSTS (o fewn y 23 mis diwethaf)

Cyflwyniad

 • Gwersi mewn dosbarth
 • Ymarferion ymarferol

Asesiad

 • Asesiad ysgrifenedig
 • Asesiad ymarferol

Dilyniant

Gallech ddewis un o blith amryw o gyrsiau gwahanol sydd ar gael yng Ngrŵp Llandrillo Menai.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Arbenigol/Arall
 • Iechyd a Diogelwch

Dwyieithog:

n/a

Iechyd a Diogelwch

Dau fyfyriwr yn trafod gwaith ar liniadur