Addurno Cacennau Lefel 3

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  2 flynedd, 34 wythnos, 3 awr yr wythnos

Cofrestrwch
×

Addurno Cacennau Lefel 3

Rhan amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer amrywiaeth eang o fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn datblygu sgiliau ymhellach mewn addurno cacennau uwch a chrefft siwgr naill ai fel astudiaeth alwedigaethol neu ddiddordeb personol. Mae ffi gofrestru corff dyfarnu yn daladwy (tua £80). Byddwch yn dysgu sut i gynhyrchu cacennau dathlu gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau:

 • Caen Eising Brenhinol a gwaith / addurn uwch bibell
 • Coleri a phaneli
 • Cacen Briodas (haenog)
 • Blodau Siwgr ar Weiren
 • Cacen Newydd-deb Siâp
 • Dylunio a Theori

Am fwy o wybodaeth ebostiwch Sam Russell - russel1s@gllm.ac.uk

Gofynion mynediad

Addurno Cacennau Lefel 2

Yn y dosbarth, bydd gofyn i chi wisgo côt wen neu siaced cogydd.

Cyflwyniad

Byddwch yn astudio trwy sesiynau ymarferol ac arddangosiad ymarferol.

Asesiad

Asesiad ymarferol ac adeiladu portffolio

Dilyniant

 • Gweithio mewn Pobty, Patisserie, Ystafelloedd Te, eich busnes eich hun
 • Patisserie L3

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Rhan amser

Lefel: 3

Dwyieithog:

n/a