Agored Cymru - Cadw Cyfrifon ar bapur

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Abergele
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  15 wythnos, 2 awr yr wythnos

Cofrestrwch
×

Agored Cymru - Cadw Cyfrifon ar bapur

Rhan amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Cwrs rhan-amser sy'n rhoi'r cyfle i unigolion ddatblygu eu sgiliau cadw cyfrifon ymhellach. Bydd y cwrs hwn yn arwain ymlaen o waith ar fantolen brawf i gyflwyno datganiadau ariannol fel y Fantolen ac Elw a Cholled. Bydd y cwrs yn cynnwys trosolwg o'r adroddiadau ac yn egluro eu pwrpas.

 • Ailedrych ar gadw cyfrifol - llyfrifo dwbl
 • Asedau a Rhwymedigaethau
 • Mantolen Brawf
 • Masnachu, Cyfrifon Elw a Cholled
 • Mantolenni
 • Cyfalaf
 • Yr hafaliad cyfrifo a chymarebau cyfrifo

Mae'r cymhwyster 'Agored' mewn Cyfrifydda yn gymhwyster cydnabyddedig, fe'i dysgir yn ystod oriau sydd yn hwylus i'r teulu mewn awyrgylch gyfeillgar.

Os oes gennych hawl i gonsesiwn, ffoniwch Goleg Abergele 01745 828 100 i drefnu taliad.

Gofynion mynediad

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unigolion sydd wedi cwblhau cwrs Cadw Cyfrifon neu gwrs Cyfrifydda oedd yn cynnwys gwaith llyfrifo dwbl neu unigolion sydd â pheth dealltwriaeth o sgiliau Cyfrifydda

Mae lefel dda mewn Saesneg a Mathemateg yn ddymunol.

Cyflwyniad

Sesiynau yn y dosbarth

Asesiad

Cewch eich asesu drwy 2 asesiad OCN yn y dosbarth a phortffolio o'ch gwaith eich hun.

Dilyniant

Byddai modd i chi fynd yn eich blaen i astudio nifer o raglenni gyda Grŵp Llandrillo Menai.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Rhan amser

Lefel: 2

Maes rhaglen:

 • Business and Management

Dwyieithog:

n/a

Business and Management

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Business and Management

Myfyrwyr yn siarad mewn ystafell ddosbarth