AGILE PM (AGILE Project Management) Sylfaen ac Ymarferydd - Ystafell Ddosbarth Rhithwir

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu o bell
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  4 diwrnod

Cofrestrwch
×

AGILE PM (AGILE Project Management) Sylfaen ac Ymarferydd - Ystafell Ddosbarth Rhithwir

Rhan amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

A yw'r cwrs Agile Project Management yn addas i mi?

Bydd Hyfforddiant AgilePM yn eich galluogi i wneud eich prosiectau'n fwy cynhyrchiol drwy ddull "hyblyg" fydd yn ei gwneud yn haws i chi estyn eu terfynau wrth iddynt barhau.

Mae'r cwrs hyfforddi ar-lein hwn yn ddelfrydol i Reolwyr Prosiectau profiadol sydd am gael hyfforddiant i ddefnyddio disgyblaethau Agile yn ogystal â Rheolwyr Prosiectau newydd sydd am ennill cymhwyster a gydnabyddir ledled y byd.

Gallwch fynd ati i ennill y cymhwyster AgilePM o gyfforddusrwydd a diogelwch eich cartref eich hun neu o'r gweithle, felly mae'r cwrs a'r dull dysgu'n ddelfrydol i chi.

Gofynion mynediad

Nid oes rhagofynion

Cyflwyniad

Ystafell Ddosbarth Rhithwir

Asesiad

Arholiadau ar-lein swyddogol sy'n cael eu goruchwylio.

Dilyniant

Pa swyddi alla i ymgeisio amdanynt ar ôl cwblhau fy hyfforddiant AgilePM?

Mae galw mawr am gymwysterau Agile Project Management ar hyn o bryd. Gallech weithio mewn amrywiol swyddi sy'n ymwneud â rheoli prosiectau, gan gynnwys:

 • Arweinydd Tîm - £32k

 • Rheolwr Prosiectau - £46k

 • Rheolwr Datblygu Meddalwedd - £82k

(Ffynhonnell: Payscale)

https://www.e-careers.com/courses/agile-project-management-agilepm-foundation-practitioner-exams?q=EC114419

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Rhan amser

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Cyfrif Dysgu Personol