Dolenni i Bolisïau a Gweithdrefnau holl raglenni Addysg Uwch. Mae Polisïau yn ddibynnol ar bwy sy'n dilysu/dyfarnu/breinio eich cwrs.

Os nad ydych yn siŵr pa bolisi sy'n berthnasol i'ch rhaglen astudio chi, cysylltwch â Matthew Neale ar m.neale@gllm.ac.uk neu 01492 546 666 est 1365.

Ar gyfer cyrsiau sy'n cael eu:

Dilyswyd a dyfernir gan Brifysgol Bangor, Pearson (Edexcel) neu Awdurdod Cymwysterau'r Alban


Dilyswyd a dyfernir gan Brifysgol Canol Swydd Gaerhirfryn, Preston (UCLan)

 • Mae rhai polisïau UCLan yn berthnasol.

  Mae'r Polisïau a ganlyn, gan Brifysgol Canol Sir Gaerhirfryn, yn berthnasol:

  • Rheoliadau Academaidd
  • Polisi Derbyn a’r Drefn Gwyno i Ymgeiswyr
  • Assessment Handbook
  • Y Drefn o ran Addasrwydd i Ymarfer

  Yn achos Polisïau eraill, gweler Polisïau a Threfnau Grŵp Llandrillo Menai.


Darperir gan Brifysgol Bangor (yn cynnwys Prentisiaethau Uwch a rhai rhaglenni Plismona)