Yn yr holl fannau mynediad agored, sydd ar agor yn ystod oriau gwaith y coleg, ceir y meddalwedd a'r caledwedd diweddaraf. Gall y staff cyfeillgar sydd yn y canolfannau hyn roi cymorth, cyngor ac arweiniad i chi ar sut i ddefnyddio TG yn effeithiol.

Mae'r amgylchedd astudio ar bob campws yn caniatáu i chi astudio'n annibynnol a thrafod mewn grwpiau bach, yn ogystal â defnyddio'r rhwydwaith a'r Wi-Fi yn rhad ac am ddim.

Nod Tîm y Llyfrgelloedd ac Adnoddau Dysgu yw rhoi i chi:

1) Le i astudio;

 • boed ar gyfrifiadur personol neu ar liniadur
 • mewn grŵp bychan wrth fwrdd astudio
 • neu’n annibynnol

2) Mynediad i ffynonellau gwybodaeth, gan gynnwys;

 • e-lyfrau
 • llyfrau printiedig
 • cylchgronau a phapurau newydd
 • DVDs

3) Cymorth a chyngor

Oriau agor

Bydd llawer o'r campysau ar agor am lai o oriau yn ystod gwyliau’r myfyrwyr, felly holwch cyn teithio.

Coleg Llandrillo

 • Abergele

  01745 828 100, neu e.beardsell@gllm.ac.uk

  Yn ystod y tymor: Yn ystod gwyliau:
  Llun 9.00-17.00 Cysylltwch a ni
  Mawrth 9.00-17.00 Cysylltwch a ni
  Mercher 9.00-17.00 Cysylltwch a ni
  Iau 9.00-17.00 Cysylltwch a ni
  Gwener 9.00-16.30 Cysylltwch a ni
 • Llandrillo-yn-Rhos

  01492 542 342, neu libraryrhos@gllm.ac.uk

  Yn ystod y tymor: Yn ystod gwyliau:
  Llun 8.30-19.00 8.30-17.00 (UCCL)
  Mawrth 8.30-21.00 8.30-17.00 (UCCL)
  Mercher 8.30-21.00 8.30-17.00 (UCCL)
  Iau 8.30-21.00 8.30-17.00 (UCCL)
  Gwener 9.30-16.00 8.30-16.00 (UCCL)
  Sadwrn 9.00-16.00 -

  (ar ôl 17.00 ac ar ddyddiau Sadwrn, dim ond yn y Ganolfan Brifysgol y bydd cyfleusterau llyfrgell ar gael)

 • Y Rhyl

  01745 345 841, neu d.huws@gllm.ac.uk

  Yn ystod y tymor: Yn ystod gwyliau:
  Llun 8.30-17.00 8.30-17.00
  Mawrth 8.30-17.00 8.30-17.00
  Mercher 8.30-17.00 8.30-17.00
  Iau 8.30-17.00 8.30-17.00
  Gwener 8.30-16.30 8.30-17.00

Coleg Meirion-Dwyfor

 • Dolgellau

  01341 422827, Est.425, neu, rhiannon.jones@gllm.ac.uk / rhian.owen@gllm.ac.uk

  Yn ystod y tymor: Yn ystod gwyliau:
  Llun 9.00-17.00 Cysylltwch a ni
  Mawrth 9.00-17.00 Cysylltwch a ni
  Mercher 9.00-17.00 Cysylltwch a ni
  Iau 9.00-17.00 Cysylltwch a ni
  Gwener 9.00-16.30 Cysylltwch a ni
 • Glynllifon

  01286 830261, Est.8534, neu t.page@gllm.ac.uk

  Yn ystod y tymor: Yn ystod gwyliau:
  Llun 8.30-16.30 Cysylltwch a ni
  Mawrth 8.30-16.30 Cysylltwch a ni
  Mercher 8.30-16.30 Cysylltwch a ni
  Iau 8.30-16.30 Cysylltwch a ni
  Gwener 8.30-16.00 Cysylltwch a ni
 • Pwllheli

  01758 701385, Est.8630, neu, marian.jones@gllm.ac.uk

  Yn ystod y tymor: Yn ystod gwyliau:
  Llun 9.00-17.00 8.15-16.15
  Mawrth 9.00-17.00 8.15-16.15
  Mercher 9.00-17.00 8.15-16.15
  Iau 9.00-17.00 8.15-16.15
  Gwener 9.00-16.30 8.15-16.15

Coleg Menai

 • Bangor

  01248 383 329, neu library.menai@gllm.ac.uk

  Yn ystod y tymor: Yn ystod gwyliau:
  Llun 8.45-17.00 Cysylltwch a ni
  Mawrth 8.45-18.30 Cysylltwch a ni
  Mercher 8.45-17.00 Cysylltwch a ni
  Iau 8.45-18.30 Cysylltwch a ni
  Gwener 8.45-16.15 Cysylltwch a ni
 • Llangefni

  01248 383 350, neu library.menai@gllm.ac.uk

  Yn ystod y tymor: Yn ystod gwyliau:
  Llun 8.45-16.30 Cysylltwch a ni
  Mawrth 8.45-16.30 Cysylltwch a ni
  Mercher 8.45-16.30 Cysylltwch a ni
  Iau 8.45-16.30 Cysylltwch a ni
  Gwener 8.45-16.15 Cysylltwch a ni
 • Parc Menai

  01248 674 341, neu library.menai@gllm.ac.uk

  Yn ystod y tymor: Yn ystod gwyliau:
  Llun 8.45-16.30 Cysylltwch a ni
  Mawrth 8.45-16.30 Cysylltwch a ni
  Mercher 8.45-16.30 Cysylltwch a ni
  Iau 8.45-16.30 Cysylltwch a ni
  Gwener 8.45-16.15 Cysylltwch a ni

Catalog y llyfrgell

Pori'r catalog

Dod o hyd i'ch cwrs