Gallwch gael cefnogaeth bellach ar sianel Llyfrgell Youtube Gwella Hyder Digidol a'r wefan Sgiliau Astudio newydd sy'n cynnwys adnoddau i'ch helpu gyda sgiliau ysgrifennu ymchwil ac aseiniadau.

Yn yr holl fannau mynediad agored, sydd ar agor yn ystod oriau gwaith y coleg, ceir y meddalwedd a'r caledwedd diweddaraf. Gall y staff cyfeillgar sydd yn y canolfannau hyn roi cymorth, cyngor ac arweiniad i chi ar sut i ddefnyddio TG yn effeithiol.

Mae'r amgylchedd astudio ar bob campws yn caniatáu i chi astudio'n annibynnol a thrafod mewn grwpiau bach, yn ogystal â defnyddio'r rhwydwaith a'r Wi-Fi yn rhad ac am ddim.

Nod Tîm y Llyfrgelloedd ac Adnoddau Dysgu yw rhoi i chi:

1) Le i astudio;

 • boed ar gyfrifiadur personol neu ar liniadur
 • mewn grŵp bychan wrth fwrdd astudio
 • neu’n annibynnol
 

2) Mynediad i ffynonellau gwybodaeth, gan gynnwys;

 • e-lyfrau
 • llyfrau printiedig
 • cylchgronau a phapurau newydd
 • DVDs
 

3) Cymorth a chyngor

 

Oriau agor

Bydd llawer o'r campysau ar agor am lai o oriau yn ystod gwyliau’r myfyrwyr, felly holwch cyn teithio.

Coleg Llandrillo

 • Abergele

  01745 828 100, neu libraryabergele@gllm.ac.uk

    Yn ystod y tymor: Yn ystod gwyliau:
  Llun-Iau 9:00-17:00 Cysylltwch a ni
  Gwener 9:00-16:30 Cysylltwch a ni
 • Llandrillo-yn-Rhos

  01492 542 342, neu libraryrhos@gllm.ac.uk

  Llyfrgell Bodnant

    Yn ystod y tymor: Yn ystod y gwyliau:
  Llun-Iau 8:30-17:00 Wedi cau
  Gwener 9:30-16:00 Wedi cau

  Llyfrgell UCCL

    Yn ystod y tymor: Yn ystod y gwyliau:
  Llun 8:30-19:00 8:30-17:00
  Mawrth-Iau 8:30-21:00 8:30-17:00
  Gwener 8:30-16:00 8:30-16:00
  Sadwrn 9:00-16:00 Wedi cau
 • Y Rhyl

  01745 345 841, neu d.huws@gllm.ac.uk

    Yn ystod y tymor: Yn ystod gwyliau:
  Llun-Iau 8:30-17:00 8:30-17:00
  Gwener 8:30-16:30 8:30-17:00

Coleg Meirion-Dwyfor

Coleg Menai

 • Bangor

  01248 383 329, neu library.menai@gllm.ac.uk

    Yn ystod y tymor: Yn ystod gwyliau:
  Llun 8:45-17:00 Cysylltwch a ni
  Mawrth 8:45-18:30 Cysylltwch a ni
  Mercher 8:45-17:00 Cysylltwch a ni
  Iau 8:45-18:30 Cysylltwch a ni
  Gwener 8:45-16:00 Cysylltwch a ni
 • Llangefni

  01248 383 350, neu library.menai@gllm.ac.uk

    Yn ystod y tymor: Yn ystod gwyliau:
  Llun-Iau 8:45-16:30 Cysylltwch a ni
  Gwener 8:45-16:00 Cysylltwch a ni
 • Parc Menai

  01248 674 341, neu library.menai@gllm.ac.uk

    Yn ystod y tymor: Yn ystod gwyliau:
  Llun-Iau 8:45-16:15 Cysylltwch a ni
  Gwener 8:45-16:00 Cysylltwch a ni

Catalog y llyfrgell

Pori'r catalog

Dod o hyd i'ch cwrs