• Digwyddiadau Agored

  Gallwch holi am gyrsiau, cyllid, bywyd myfyrwyr, a chwrdd â staff a myfyrwyr.

  Dewch i wybod mwy...
 • Cyrsiau sy'n dechrau fis Ionawr

  Mae Grŵp Llandrillo Menai’n cynnig nifer o raglenni dysgu llawn amser a fydd yn dechrau fis Ionawr 2018.

  Dewch i wybod mwy...
 • Pencampwriaethau Coginio

  Llwyfan am bedwar diwrnod i gogyddion o safon ryngwladol Gwledydd Prydain a gweddill y byd.

  Dewch i wybod mwy...

Ymadawyr Ysgol

Graddau

Cyflogwyr a Phrentisiaethau

Oedolion a Chymuned

Dewch o hyd i'ch gyrfa

Ein colegau yw'r lle delfrydol i astudio'r sgiliau rydych eu hangen i fod yn llwyddiannus yn y dyfodol a dod o hyd i swydd mewn ardal yr ydych wrth eich bodd â hi.

Porwch drwy wahanol ddiwydiannau, o adeiladwaith i'r celfyddydau perfformio, busnes i iechyd a gofal cymdeithasol, ac fe welwch faint o gyfleoedd cyffrous sy'n eich aros!

Y prif lwybrau gyrfa yng Ngogledd Cymru

Digwyddiadau

Mae digwyddiadau agored yn rhoi cyfle i chi ddarganfod beth sydd ar gael yn ein campysau.

Gallwch holi am gyrsiau a chyllid a bywyd myfyrwyr, gweld pa gyfleusterau ac adnoddau sydd ar gael a chwrdd â staff a myfyrwyr.

Ewch i'n tudalen digwyddiadau

 • Ion

  22

  Noson wybodaeth

  Dolgellau, 17:00-18:30

  Ion

  31

  Noson wybodaeth

  Pwllheli, 17:00-18:30

  Chwe

  05

  Digwyddiad agored

  Llandrillo-yn-Rhos, 17:30-19:30

  Chwe

  06

  Digwyddiad agored

  Llangefni, 16:30-18:30

 • Chwe

  06

  Digwyddiad agored

  Y Rhyl, 17:30-19:30

  Chwe

  07

  Digwyddiad agored

  Dinbych, 16:30-18:30

  Chwe

  07

  Digwyddiad agored

  Abergele, 16:30-18:30

  Chwe

  08

  Rhagflas i Ddisgyblion Blwyddyn 11

  Glynllifon, 09:00-16:00

 • Chwe

  08

  Digwyddiad agored

  Parc Menai, 16:30-18:30

  Chwe

  08

  Digwyddiad agored

  Bangor, 16:30-18:30

  Chwe

  09

  Rhagflas i Ddisgyblion Blwyddyn 11

  Glynllifon, 09:00-16:00

  Meh

  27

  Digwyddiad agored

  Glynllifon, 13:00-16:00

Fideos

Pob blwyddyn mae ein myfyrwyr yn symud ymlaen i astudio ymhellach yn y coleg, yn y brifysgol neu i weithio i rai o gwmnïau gorau'r DU.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig, gwrandewch ar rai o straeon llwyddiant ein myfyrwyr.

Ewch i'n sianel YouTube

Newyddion diweddaraf Holl newyddion

Lawrlwytho'r arweiniad i gyrsiau

Gwybodaeth am ein cyrsiau, ein campysau, y cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr, a’r llu o gyfleusterau sydd gennym.

Dewch i wybod mwy

Facebook

Dewiswch pa dudalen Facebook yr ydych eisiau ei weld:

Twitter

Dewiswch pa dudalen Twitter yr ydych eisiau ei weld

Coleg Llandrillo

Ffordd Llandudno
Llandrillo-yn-Rhos
LL28 4HZ
01492 542 338

Coleg Menai

Ffordd Ffriddoedd
Bangor
LL57 2TP
01248 370 125

Coleg Meirion-Dwyfor

Ffordd Ty'n y Coed
Dolgellau
LL40 2SW
01341 422 827

Coleg Llandrillo, Menai, Meirion-Dwyfor logos

Rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan. Drwy ddefnyddio'r wefan, rydych yn caniatáu hyn. Cliciwch yma am wybodaeth bellach.

We use cookies on our website. By using the website, you consent to this. Click here for further information.