• Graddau Newydd ar gyfer 2018!

    Mae gennym nifer o raglenni newydd cyffrous yn dechrau fis Medi.

    Dewch i wybod mwy...
  • Dewch o hyd i'ch gyrfa berffaith

    Porwch drwy wahanol ddiwydiannau, o adeiladwaith i'r celfyddydau perfformio, busnes i iechyd a gofal cymdeithasol, ac fe welwch faint o gyfleoedd cyffrous sy'n eich aros!

    Dewch i wybod mwy...

Ymadawyr Ysgol

Graddau

Cyflogwyr a Phrentisiaethau

Oedolion a Chymuned

Dewch o hyd i'ch gyrfa

Ein colegau yw'r lle delfrydol i astudio'r sgiliau rydych eu hangen i fod yn llwyddiannus yn y dyfodol a dod o hyd i swydd mewn ardal yr ydych wrth eich bodd â hi.

Porwch drwy wahanol ddiwydiannau, o adeiladwaith i'r celfyddydau perfformio, busnes i iechyd a gofal cymdeithasol, ac fe welwch faint o gyfleoedd cyffrous sy'n eich aros!

Y prif lwybrau gyrfa yng Ngogledd Cymru

Fideos

Pob blwyddyn mae ein myfyrwyr yn symud ymlaen i astudio ymhellach yn y coleg, yn y brifysgol neu i weithio i rai o gwmnïau gorau'r DU.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig, gwrandewch ar rai o straeon llwyddiant ein myfyrwyr.

Ewch i'n sianel YouTube

Newyddion diweddaraf Holl newyddion

Lawrlwytho'r arweiniad i gyrsiau

Gwybodaeth am ein cyrsiau, ein campysau, y cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr, a’r llu o gyfleusterau sydd gennym.

Dewch i wybod mwy

Facebook

Dewiswch pa dudalen Facebook yr ydych eisiau ei weld:

Twitter

Dewiswch pa dudalen Twitter yr ydych eisiau ei weld

Coleg Llandrillo

Ffordd Llandudno
Llandrillo-yn-Rhos
LL28 4HZ
01492 542 338

Coleg Menai

Ffordd Ffriddoedd
Bangor
LL57 2TP
01248 370 125

Coleg Meirion-Dwyfor

Ffordd Ty'n y Coed
Dolgellau
LL40 2SW
01341 422 827

Croesawir galwadau yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Coleg Llandrillo, Menai, Meirion-Dwyfor logos

Rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan. Drwy ddefnyddio'r wefan, rydych yn caniatáu hyn. Cliciwch yma am wybodaeth bellach.

We use cookies on our website. By using the website, you consent to this. Click here for further information.