Grŵp Llandrillo Menai - Inspiring Success

Cyrsiau Rhan-amser Newydd

Mae ein harweiniad newydd i gyrsiau rhan-amser a chyrsiau dysgu oedolion ar gael rŵan.

Dod o hyd i'r un i ti »
Cyrsiau Rhan-amser Newydd

Arweiniad i Gyrsiau Gradd 17/19

Dros 50 o raddau llawn amser a rhan-amser ar gael.

Rydym yn cynnig ystod eang o gymwysterau lefel prifysgol, yn cynnwys Graddau Sylfaen a Graddau Anrhydedd a ddilyswyd gan rai o brifysgolion gorau Cymru a Lloegr.

Dod o hyd i'r un i ti »
Course Guide

Prentisiaethau

Fel prentis, cewch ennill cymwysterau cydnabyddedig a chael cyflog yr un pryd.

Dros 40 llwybr prentisiaeth ar gael.

Dewch i wybod mwy...

Prentisiaethau

Arweiniad i Gyrsiau 17/18

Dros 350 o gyrsiau llawn amser ar 12 campws.

 

Dod o hyd i'r un i ti »
Course Guide

Graddau ym Maes Cyfrifiadura

Paratowch i ddilyn gyrfa ym maes Cyfrifiadura ar un o'n gradd arbenigol. Rydym yn cynnig cwrs BSc (Anrh) mewn Datblygu Meddalwedd, sy'n trafod rhaglennu, apiau, cronfeydd data a datblygu'r we a chwrs BSc (Anrh) mewn Rhwydweithio, sy'n trafod rhwydweithiau LAN, WAN a gweinyddion.

Dewch i wybod mwy
Graddau ym Maes Cyfrifiadura

Eisoes yn gwybod beth rydych am ei astudio?

Gwnewch gais rwan

Digwyddiadau Sydd i Ddod

Byddwn yn cynnal amryw o ddigwyddiadau ar ein campysau yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys digwyddiadau agored, arddangosfeydd celf, cystadlaethau coginio a mwy...

Digwyddiadau diweddaraf 

Dach chi isio dysgu Cymraeg?

Mae gennym raglen o gyrsiau o lefel dechreuwyr i lefel uwch yn siroedd Gwynedd, Môn a Chonwy.

Lawr lwytho ein prosbectws

Cysylltwch â learnwelsh@gllm.ac.uk / 01248 370 125 est.3904 am ragor o wybodaeth.

Welsh Courses

Gwobrau Prentisiaethau

Prentisiaid Dawnus yn Disgleirio mewn Seremonïau Arbennig

Dewch i wybod mwy...

Prentisiaethau

Sicrwydd ansawdd...

Mae'n swyddogol

Mae Grŵp Llandrillo Menai'n falch bod ansawdd ei ddarpariaeth addysg uwch wedi cael ei gymeradwyo mewn adroddiad diweddar gan aseswyr cenedlaethol.

Dewch i wybod mwy
Higher Education Review

Social Media

Instagram

×
Grŵp Llandrillo Menai Logo

Coleg Llandrillo

Ffordd Llandudno
Llandrillo-yn-Rhos
LL28 4HZ
01492 546 666

Coleg Meirion-Dwyfor

Ffordd Ty'n y Coed
Dolgellau
LL40 2SW
01341 422 827

Coleg Menai

Ffordd Ffriddoedd
Bangor
LL57 2TP
01248 370 125

Grwp Llandrillo Menai

Ysbrydoli Llwyddiant

Inspiring Success