Llawn Amser

Graddau

Cyflogwyr a Phrentisiaethau

Oedolion a Chymuned

Dewch o hyd i'ch gyrfa

Ein colegau yw'r lle delfrydol i astudio'r sgiliau rydych eu hangen i fod yn llwyddiannus yn y dyfodol a dod o hyd i swydd mewn ardal yr ydych wrth eich bodd â hi.

Porwch drwy wahanol ddiwydiannau, o adeiladwaith i'r celfyddydau perfformio, busnes i iechyd a gofal cymdeithasol, ac fe welwch faint o gyfleoedd cyffrous sy'n eich aros!

Y prif lwybrau gyrfa yng Ngogledd Cymru

Digwyddiadau

Mae digwyddiadau agored yn rhoi cyfle i chi ddarganfod beth sydd ar gael yn ein campysau.

Gallwch holi am gyrsiau a chyllid a bywyd myfyrwyr, gweld pa gyfleusterau ac adnoddau sydd ar gael a chwrdd â staff a myfyrwyr.

Ewch i'n tudalen digwyddiadau

 • Ion

  21

  Digwyddiad agored

  Llandrillo-yn-Rhos, 17:30-19:30

  Ion

  22

  Digwyddiad agored

  Bangor, 16:30-18:30

  Ion

  22

  Digwyddiad agored

  Parc Menai, 16:30-18:30

  Ion

  22

  Digwyddiad agored

  Abergele, 16:30-18:30

 • Ion

  22

  Digwyddiad agored

  Y Rhyl, 17:30-19:30

  Ion

  24

  Digwyddiad agored

  Dolgellau, 17:00-19:00

  Ion

  29

  Digwyddiad agored

  Llangefni, 16:30-18:30

  Ion

  30

  Digwyddiad agored

  Pwllheli, 17:00-19:00

 • Meh

  26

  Digwyddiad agored

  Glynllifon, 13:00-16:00

Fideos

Pob blwyddyn mae ein myfyrwyr yn symud ymlaen i astudio ymhellach yn y coleg, yn y brifysgol neu i weithio i rai o gwmnïau gorau'r DU.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig, gwrandewch ar rai o straeon llwyddiant ein myfyrwyr.

Ewch i'n sianel YouTube

Newyddion diweddaraf Holl newyddion

Lawrlwytho'r arweiniad i gyrsiau

Gwybodaeth am ein cyrsiau, ein campysau, y cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr, a’r llu o gyfleusterau sydd gennym.

Dewch i wybod mwy

Facebook

Dewiswch pa dudalen Facebook yr ydych eisiau ei weld:

Twitter

Dewiswch pa dudalen Twitter yr ydych eisiau ei weld

Coleg Llandrillo

Ffordd Llandudno
Llandrillo-yn-Rhos
LL28 4HZ
01492 542 338

Coleg Menai

Ffordd Ffriddoedd
Bangor
LL57 2TP
01248 370 125

Coleg Meirion-Dwyfor

Ffordd Ty'n y Coed
Dolgellau
LL40 2SW
01341 422 827

Croesawir galwadau yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Coleg Llandrillo, Menai, Meirion-Dwyfor logos

Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn caniatáu y defnydd o gwcis.

Rydym wedi gwneud newidiadau pwysig i'n Polisi Preifatrwydd.

By using our website, you consent to the use of cookies.

We've made important changes to our Privacy Policy.