• Mae yna amser o hyd i wneud cais

    Mae gennym ychydig o leoedd ar ôl ar gyrsiau sy'n dechrau fis Medi - peidiwch â cholli cyfle!

    Gwnewch gais heddiw!  

Yn barod i wneud cais?

Os ydych yn gwybod pa gwrs Llawn Amser neu gwrs Gradd yr ydych am wneud cais amdano, gallwch wneud cais ar-lein yn uniongyrchol o dudalen gwybodaeth y cwrs.

Wedi gwneud cais yn barod?

Os ydych eisoes wedi gwneud cais am gwrs Llawn Amser neu gwrs Gradd, gallwch dracio'r cais o'ch cyfrif ceisiadau i'r coleg.

Llawn Amser

Graddau

Cyflogwyr a Phrentisiaethau

Oedolion a Chymuned

Pa yrfa sy'n iawn i mi?

Ein colegau yw'r lle delfrydol i astudio'r sgiliau rydych eu hangen i fod yn llwyddiannus yn y dyfodol a dod o hyd i swydd mewn ardal yr ydych wrth eich bodd â hi.

Edrychwch ar y gwahanol yrfaoedd i weld y dewis helaeth o gyfleoedd sydd ar gael i chi, a faint o gyflog y gallech ei ennill yn gweithio yng Ngogledd Cymru.

Y prif lwybrau gyrfa yng Ngogledd Cymru

Fideos

Pob blwyddyn mae ein myfyrwyr yn symud ymlaen i astudio ymhellach yn y coleg, yn y brifysgol neu i weithio i rai o gwmnïau gorau'r DU.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig, gwrandewch ar rai o straeon llwyddiant ein myfyrwyr.

Ewch i'n sianel YouTube

Newyddion diweddaraf Holl newyddion

Lawrlwytho'r arweiniad i gyrsiau

Gwybodaeth am ein cyrsiau, ein campysau, y cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr, a’r llu o gyfleusterau sydd gennym.

Dewch i wybod mwy

Facebook

Dewiswch pa dudalen Facebook yr ydych eisiau ei weld:

Twitter

Dewiswch pa dudalen Twitter yr ydych eisiau ei weld

Coleg Llandrillo

Ffordd Llandudno
Llandrillo-yn-Rhos
LL28 4HZ
01492 542 338

Coleg Menai

Ffordd Ffriddoedd
Bangor
LL57 2TP
01248 370 125

Coleg Meirion-Dwyfor

Ffordd Ty'n y Coed
Dolgellau
LL40 2SW
01341 422 827

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg a bydd amseroedd ateb gohebiaeth yn y naill iaith a'r llall yr un fath.

Coleg Llandrillo, Menai, Meirion-Dwyfor logos

Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn caniatáu y defnydd o gwcis.

Rydym wedi gwneud newidiadau pwysig i'n Polisi Preifatrwydd.

By using our website, you consent to the use of cookies.

We've made important changes to our Privacy Policy.