Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

WBL Consortium Staff Training Day 2023

Grŵp Llandrillo Menai’s Work Based Learning Consortium (the Consortium) held its bi-annual training event recently at the grŵp’s Rhos-on-Sea campus.

The event was attended by 120 delegates and focused on contemporary issues affecting work-based learning provision, including how to better support learners with additional learning needs, promote good mental mental health and wellbeing awareness.

Guest speakers included Dafydd Evans, CEO Grŵp Llandrillo Menai, Gwyneth Millington CEO Citizens Advice Bureau, Conwy.

The Consortium was established in 2011 to provide work-based training opportunities for employers and their apprentices in North Wales, each year training over one thousand apprentices in the region to succeed in a huge range of sectors.

The Consortium is responsible for delivering the £13m Welsh Government’s Apprenticeship programme in North Wales. The partnership comprises three North Wales Training, Arfon Dwyfor Training and Grŵp Llandrillo Menai.

The event was attended by 120 delegates and focused on contemporary issues affecting work-based learning provision, including how to better support learners with additional learning needs, promote good mental mental health and wellbeing awareness.

Guest speakers included Dafydd Evans, CEO Grŵp Llandrillo Menai, Gwyneth Millington CEO Citizens Advice Bureau, Conwy.

The Consortium was established in 2011 to provide work-based training opportunities for employers and their apprentices in North Wales, each year training over one thousand apprentices in the region to succeed in a huge range of sectors.

The Consortium is responsible for delivering the £13m Welsh Government’s Apprenticeship programme in North Wales. The partnership comprises three North Wales Training, Arfon Dwyfor Training and Grŵp Llandrillo Menai.

Mynychwyd y digwyddiad gan 120 o gynrychiolwyr a oedd yn canolbwyntio ar faterion cyfoes sy’n effeithio ar ddarpariaeth dysgu seiliedig ar waith, gan gynnwys sut i gefnogi dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol yn well a hyrwyddo ymwybyddiaeth dda o iechyd meddwl a lles.

Ymhlith y siaradwyr gwadd roedd Dafydd Evans, Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai a Gwyneth Millington Prif Weithredwr Cyngor ar Bopeth, Conwy.

Sefydlwyd y Consortiwm yn 2011 i ddarparu cyfleoedd hyfforddiant seiliedig ar waith i gyflogwyr a’u prentisiaid yng Ngogledd Cymru, gan hyfforddi dros fil o brentisiaid yn y rhanbarth bob blwyddyn mewn ystod enfawr o sectorau.

Mae’r Consortiwm yn gyfrifol am ddarparu rhaglen Brentisiaethau gwerth £13m Llywodraeth Cymru yng Ngogledd Cymru. Mae'r bartneriaeth yn cynnwys tri darparwr hyfforddiant - Hyfforddiant Gogledd Cymru, Hyfforddiant Arfon Dwyfor a Grŵp Llandrillo Menai.

Pagination