Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

FREE KEYNOTE EVENT for The Hospitality & Tourism Industry

Transform your ‘Visitor Journey’, Boost Skills, Efficiency & Business Resilience. Be more competitive in 2023!


Book your place: 22/03/2023 12.45-15.45

Location: Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai

Light lunch included

A FREE event featuring keynote speech by nationally renowned tourism expert Melanie Cash, where she’ll share her years of experience with top tourism brands Marriott, Hilton, Accor, The Belfry Resort, Chewton Glen and more.

Now a consultant, trainer, coach and mentor, Melanie will share top tips and easy strategies that will transform your visitors’ experience, the ‘visitor journey’. We will discuss the balance of good business practice, meeting the demands of the modern visitor and maintaining a happy, motivated team.

Passionate about world-class customer service and with over 20 years’ industry experience at senior management level. Melanie will discuss touch points within ‘the journey’, presenting opportunities to add value to product and service. With each touch point creating a focus for improvement, you will also hear how collectively, they contribute towards numerous other business benefits.

Training & Skills Showcase

A key factor in ‘the journey’ is a skilled, motivated, professional team. Busnes@LlandrilloMenai as your local training provider will lead a discussion upon how apprenticeships help to achieve this, aiding recruitment, staff retention and facilitating career progression.

Several learners and employers will share their experience of apprenticeships before a question & answer session and closure of the afternoon’s discussion.

Join us to celebrate the industry positives, discuss the challenges and capture knowledge to implement instantly in your business.

To book, please email busnes@gllm.ac.uk or call 08445 460 460.


Book your place: 22/03/2023 12.45-15.45

Location: Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai

Light lunch included

A FREE event featuring keynote speech by nationally renowned tourism expert Melanie Cash, where she’ll share her years of experience with top tourism brands Marriott, Hilton, Accor, The Belfry Resort, Chewton Glen and more.

Now a consultant, trainer, coach and mentor, Melanie will share top tips and easy strategies that will transform your visitors’ experience, the ‘visitor journey’. We will discuss the balance of good business practice, meeting the demands of the modern visitor and maintaining a happy, motivated team.

Passionate about world-class customer service and with over 20 years’ industry experience at senior management level. Melanie will discuss touch points within ‘the journey’, presenting opportunities to add value to product and service. With each touch point creating a focus for improvement, you will also hear how collectively, they contribute towards numerous other business benefits.

Training & Skills Showcase

A key factor in ‘the journey’ is a skilled, motivated, professional team. Busnes@LlandrilloMenai as your local training provider will lead a discussion upon how apprenticeships help to achieve this, aiding recruitment, staff retention and facilitating career progression.

Several learners and employers will share their experience of apprenticeships before a question & answer session and closure of the afternoon’s discussion.

Join us to celebrate the industry positives, discuss the challenges and capture knowledge to implement instantly in your business.

To book, please email busnes@gllm.ac.uk or call 08445 460 460.


Archebwch eich lle: 22/03/2023 12.45-15.45

Lleoliad: Busnes@LlandrilloMenai, Parc Menai

Darperir cinio ysgafn.

Digwyddiad AM DDIM fydd yn cynnwys araith gan yr arbenigwr twristiaeth Melanie Cash, a fydd yn rhannu ei blynyddoedd o brofiad gyda’r enwau mawr ym myd twristiaeth megis Marriott, Hilton, Accor, The Belfry Resort, Chewton Glen a mwy.

Bellach yn ymgynghorydd, hyfforddwr a mentor, bydd Melanie yn rhannu cynghorion a strategaethau hawdd a fydd yn trawsnewid profiad eich ymwelwyr, sef y ‘daith ymwelydd’. Byddwn yn trafod cydbwyso arferion busnes da, gan fodloni gofynion yr ymwelydd modern a chynnal tîm hapus, llawn cymhelliant.

Yn angerddol am wasanaeth cwsmeriaid o'r safon uchaf, a chyda dros 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant ar lefel uwch reolwyr. ⁠Bydd Melanie yn trafod pwyntiau amrywiol o fewn ‘y daith’, gan gyflwyno cyfleoedd i ychwanegu gwerth i gynnyrch a gwasanaeth. Gyda phob pwynt yn creu ffocws ar gyfer gwelliant, byddwch hefyd yn clywed sut y maent ar y cyd, yn cyfrannu at nifer o fuddion busnes eraill.

Arddangosfa Hyfforddiant a Sgiliau

Ffactor allweddol yn y ‘daith’ yw tîm proffesiynol medrus, llawn cymhelliant. Bydd Busnes@LlandrilloMenai fel eich darparwr hyfforddiant lleol yn arwain trafodaeth ar sut mae prentisiaethau yn helpu i gyflawni hyn, gan gynorthwyo recriwtio, cadw staff a hwyluso dilyniant gyrfa.

Bydd nifer o ddysgwyr a chyflogwyr yn rhannu eu profiad o brentisiaethau cyn sesiwn cwestiwn ac ateb a diweddu trafodaeth y prynhawn.

Ymunwch â ni i ddathlu pethau cadarnhaol y diwydiant, trafod yr heriau a chasglu gwybodaeth i'w rhoi ar waith yn syth yn eich busnes chi.


I archebu eich lle, anfonwch neges e-bost i busnes@gllm.ac.uk ⁠neu ffoniwch 08445 460 460.

Pagination