P'un a ydych yn berson ifanc 16-19 oed neu'n berson 20 oed neu drosodd, mae’n bosib fod amryw o ddewisiadau, a fydd yn caniatáu i chi ddatblygu'ch gwybodaeth a'ch sgiliau wrth weithio, ar gael i chi.

Yn aml, bydd y dysgu'n digwydd yn y gweithle dan oruchwyliaeth hyfforddwyr cymwys, gyda hyfforddiant yn y coleg i ategu hynny.

Gallwch bori drwy ein prentisiaethau cyfredol yma neu lenwi’r ffurflen gyswllt a bydd un o'n Hymgynghorwyr yn cysylltu i drafod eich opsiynau.

Taith y Prentis

Lefel Cymhwyster Yn gywerth â
Lefel Mynediad Hyfforddeiaethau  
Lefel 2 Prentisiaeth Sylfaen 5 TGAU (A-C)
Lefel 3 Prentisiaeth 3 Lefel A
Lefel 4+ Prentisiaeth Uwch Gradd Sylfaen

Oeddech chi'n gwybod?

Gall prentis ddisgwyl ennill rhwng £77,000 - £117,000 mewn enillion ychwanegol dros oes.

Dywedodd 86% bod eu prentisiaeth yn codi en hunan hyder.

Gwella Perfformiad Ymarferol (Prentisiaeth Lefel 2)

“Rydw i'n elwa ar y sgiliau rydw i'n eu dysgu yn y gweithle, ac yn sgil hyn rydw i'n gobeithio parhau i ddatblygu yn y diwydiant bragu. Yn ogystal, rydw i'n cael cydnabyddiaeth am y sgiliau technegol trosglwyddadwy rydw i wedi'u dysgu a bydd hyn o fudd mawr i mi ar gyfer cael gwaith yn y dyfodol.” Ryan Hazeldine, Bragwr/Prentis dan Hyfforddiant, Wild Horse Brewing