HWB Dinbych

Mae HWB Dinbych yn darparu ystod eang o gyrsiau dysgu oedolion a chymunedol.

HWB Dinbych

Beth allwch chi ei astudio yma

Prosbectws rhan amser ar-lein campws HWB Dinbych

Cyfrifiadura a Thechnoleg Gwybodaeth

Cyfrifiadura a Sgiliau Digidol - Dechreuwyr

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Mawrth, 03 Medi

Cyfrifiadura a Sgiliau Digidol - Dechreuwyr

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 13:30 - Dydd Iau, 05 Medi

Cyfrifiadura a Sgiliau Digidol - Cwrs Gloywi

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 13:00 - Dydd Iau, 05 Medi

Deaf studies and sign language

Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Mawrth, 24 Medi

Lefel 1 Iaith Arwyddion Prydain

Cost £198
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Mawrth, 10 Rhagfyr

Sgiliau ar gyfer bywyd a gwaith

Iechyd a Lles Emosiynol

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Mawrth, 07 Ionawr

Iechyd a Lles Emosiynol

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 13:00 - Dydd Mawrth, 03 Medi

Iechyd a Lles Emosiynol

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Mawrth, 03 Medi

Iechyd a Lles Emosiynol

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 13:00 - Dydd Mawrth, 04 Mawrth

Iechyd a Lles Emosiynol

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Mawrth, 04 Mawrth

Saesneg i Bawb

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Mercher, 04 Medi

Mathemateg i Bawb

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 13:00 - Dydd Mercher, 04 Medi


Lleoliad y Campws


Smithfield Road
Dinbych
LL16 3RG

01745 812 812 x1676

Llywio i'r lleoliad hwn:Cyfeiriad 'what3words'     ///hairspray.notice.petted