Canlyniadau

Didoli:

Lletygarwch ac Arlwyo Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Bangor
 • Dolgellau

Gweini Bwyd a Diod yn Broffesiynol - Goruchwylio Lefel 3

Llawn-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Coginio Proffesiynol (Cegin a Phantri) Lefel 3

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llandrillo-yn-Rhos

Cyflwyniad i Goginio Proffesiynol a Gweini Bwyd a Diod Lefel 1

Llawn-amser

Campws:

 • Bangor
 • Dolgellau
 • Llandrillo-yn-Rhos

Lletygarwch ac Arlwyo Lefel 2

Llawn-amser

Campws:

 • Bangor
 • Dolgellau
 • Llandrillo-yn-Rhos

Coginio Proffesiynol a Gweini Bwyd a Diod Lefel 2

Llawn-amser

Campws:

 • Dolgellau
 • Llandrillo-yn-Rhos

Gradd Sylfaen (FdA) yn y Celfyddydau Coginio

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

BA (Anrh) yn y Celfyddydau Coginio

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

BA (Anrh) Rheolaeth Lletygarwch TOP UP

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Prentisiaethau mewn Gwasanaethau Glanhau

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith

Prentisiaethau mewn Lletygarwch ac Arlwyo

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith

Addurno Cacennau Lefel 1

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Addurno Cacennau Lefel 2

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Addurno Cacennau Lefel 3

Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Ymwybyddiaeth o Alergenau a Rheoli Alergenau ym maes Arlwyo

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Dolgellau
 • Llandrillo-yn-Rhos

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo, Cynhyrchu neu Fanwerthu – Cwrs Diweddaru

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Llandrillo-yn-Rhos

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Bwydydd Iach a Dietau Arbennig

Rhan-amser

Campws:

 • Abergele
 • Dolgellau

Gradd Sylfaen (FdA) Rheoli ym maes Lletygarwch

Llawn-amser
Rhan-amser

Campws:

 • Llandrillo-yn-Rhos

Ymwybyddiaeth o HACCP

Rhan-amser

Campws:

 • Canolfan Technoleg Bwyd, Llangefni

Cogyddion dan Brentisiaeth yn y Diwydiant Lletygarwch Trwyddedig

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith

Prentisiaethau ym maes Lletygarwch Trwyddedig

Rhan-amser

Campws:

 • Dysgu seiliedig ar waith

Hidlo eich canlyniadau

 • Hidlo yn ôl Campws / Lleoliad
  Coleg Llandrillo
  Coleg Meirion-Dwyfor
  Coleg Menai
  Cymuned
  Busnes@LlandrilloMenai
  Prifysgol Bangor
  Canolfan Technoleg Bwyd
  CIST
  Dysgu o bell
 • Hidlo yn ôl Math
 • Hidlo yn ôl Maes academaidd
 • Hidlo yn ôl Lefel

Ailosod pob hidlydd

Angen cymorth neu gyngor?

Os hoffech holi am gyrsiau a gwneud cais, mae ein campysau ar agor rhwng 9:00-16:30 yn ystod yr wythnos (tan 16:00 ar ddyddiau Gwener).

Ffoniwch ni heddiw:
 • Abergele: 01745 828 100
 • Bangor:
  • Switsfwrdd:
   01248 370 125
  • Gwasanaethau Dysgwyr:
   01248 383 333
 • HWB Dinbych: 01745 812 812
 • Dolgellau: 01341 422 827
 • Glynllifon: 01286 830 261
 • Llangefni: 01248 383 348
 • Parc Menai: 01248 674 341
 • Pwllheli: 01758 701 385
 • Llandrillo-yn-Rhos:
  • Switsfwrdd:
   01492 546 666
  • Gwasanaethau Dysgwyr:
   01492 542 338
 • Y Rhyl: 01745 354 797

Dod o hyd i'ch cwrs