Anfonwch neges atom:

Rydym ar agor Llun-Gwener rhwng 9:00-16:30.
Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg a bydd amseroedd ateb gohebiaeth yn y naill iaith a'r llall yr un fath.

Eich neges

Lleoliadau Google maps

Ein campysau:

Abergele campus

Abergele

Faenol Avenue
LL22 7HT
01745 828 100

Bangor campus

Bangor

Ffriddoedd Road
LL57 2TP
01248 370 125

Caernarfon campus

Caernarfon

Y Maes
LL55 2NN
01286 673 450

Colwyn Bay Library

Llyfrgell Bae Colwyn

Woodland Road West
LL29 7DH
01492 546 666 ext.1537

Dolgellau campus

Dolgellau

Ffordd Ty'n y Coed
LL40 2SW
01341 422 827

Glynllifon campus

Glynllifon

Ffordd Clynnog
LL54 5DU
01286 830 261

Holyhead campus

Caergybi

Ty Cyfle
LL65 1UW
01248 725 515

Llangefni campus

Llangefni

Penmynydd Road
LL77 7HY
01248 383 348

Parc Menai campus

Parc Menai

Bangor
LL57 4BN
01248 674 341

Penrallt centre

Canolfan Penrallt

Llangefni
LL77 7QY
01248 725 514

Pwllheli campus

Pwllheli

Penrallt
LL53 5EB
01758 701 385

Rhos-on-Sea campus

Llandrillo-yn-Rhos

Llandudno Road
LL28 4HZ
01492 546 666

Rhyl campus

Y Rhyl

Cefndy Road
LL18 2HG
01745 354 797