Prentisiaethau Gradd ym maes TG – Peirianneg Meddalwedd

Ar y cwrs hwn byddwch yn gweithio i'ch cyflogwr am bedwar diwrnod yr wythnos ac yn treulio diwrnod yn astudio mewn coleg ac yna prifysgol.

Yn ystod y ddwy flynedd gyntaf byddwch yn astudio yng Ngholeg Llandrillo am un diwrnod yr wythnos, ac yna, yn y flwyddyn olaf, yn symud i Brifysgol Bangor am ddiwrnod yr wythnos i gwblhau'r cymhwyster BSc. Ar y diwedd, byddwch yn graddio gyda gradd o Brifysgol Bangor.

Mae'r brentisiaeth gradd hon yn cael ei hariannu'n llawn, felly byddwch yn cael profiad gwaith gwerthfawr yn ogystal â gradd sy'n berthnasol i ddiwydiant heb orfod talu ceiniog.

Ennill gradd gan ddal ati i weithio.

Manteision prentisiaethau gradd

Dim dyled - Fel arfer mae myfyrwyr addysg uwch yn wynebu ffioedd dysgu o dros £9,000 y flwyddyn, ynghyd â'r costau byw sy'n gysylltiedig ag astudio oddi cartref. Cyllidir y cwrs hwn yn llawn gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru - felly cewch holl fanteision gradd gonfensiynol heb orfod dioddef yr anfanteision ariannol.

Ennill cyflog wrth ddysgu - Fel Prentis Gradd byddwch yn cael eich cyflogi am ran o'r cwrs, sy'n golygu y byddwch yn ennill cyflog tra hefyd yn astudio.

Cymhwyster diwydiannol - Mae'ch cymhwyster yn uniongyrchol berthnasol i'ch diwydiant, felly rydych chi a'ch cyflogwr yn meithrin y sgiliau sydd arnoch eu hangen i lwyddo.

Sgiliau cyflogadwyedd - Ynghyd â chymhwyster academaidd, mae Prentisiaeth Gradd yn caniatáu i chi barhau i gael profiad gwaith ymarferol a datblygu eich gyrfa ym maes TG.

Gofynion mynediad

Mae angen i chi fod yn gweithio un ai'n llawn amser neu'n rhan-amser (o leiaf 16 awr yr wythnos) yn y diwydiant TG.

Pa Brentisiaethau Gradd sydd ar gael?

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer Prentisiaeth Gradd ym maes TG - Peirianneg Meddalwedd - fydd yn dechrau fis Medi 2019.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, cysylltwch â ni ar: apprenticeships@gllm.ac.uk