Rydym yn cynnig cyrsiau i oedolion, cyrsiau yn y gymuned a chyrsiau nos ar draws gogledd-orllewin Cymru lle gallwch:

  • feithrin eich sgiliau a magu hyder.
  • gwella eich cyfleoedd am waith.
  • dysgu sgìl newydd a gwneud ffrindiau newydd yr un pryd!

Beth bynnag yw'ch diddordebau, bydd gennym yn sicr gwrs sy'n addas i chi! Caiff cyrsiau eu cynnal ar ein holl gampysau, a hefyd mewn safleoedd anffurfiol yn y gymuned fel llyfrgelloedd a chanolfannau cymunedol. Mae timau Gwasanaethau i Ddysgwyr y coleg yma i'ch helpu gydag unrhyw gwestiynau. Gallwch anfon neges e-bost, ffonio neu alw heibio un o'n campysau, neu ddod i un o'n digwyddiadau agored.

Chwilio'n ôl Maes Pwnc:

Dod o hyd i'ch cwrs

Prosbectws Cyrsiau Rhan-amser:

Mae'r Prosbectws hwn yn darparu gwybodaeth am yr amrediad eang o gyrsiau hamdden, cyrsiau proffesiynol a chyrsiau gwella gyrfa.

Ewch i'r dudalen Arweiniad i GyrsiauRobert de Leon

O Ynysoedd y Philipinau y daw Robert yn wreiddiol, ond mae wedi bod yn byw yng Nghymru ers un mlynedd ar ddeg. Y cwrs Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill oedd y cam cyntaf iddo. Yna aeth ymlaen i astudio lletygarwch gan ennill gwobr 'Myfyriwr y Flwyddyn' a chael swydd ym Mwyty Signatures.

Dw i'n defnyddio Saesneg bob dydd yn fy ngwaith. Oni bai am fy ngwersi Saesneg yng Ngholeg Llandrillo faswn i ddim yn gweithio yma heddiw. Y cwrs oedd fy allwedd i fywyd gwell.Robert de Leon

Cyswllt Dysgu, Y Bartneriaeth Dysgu Oedolion a'r Gymuned ar gyfer Siroedd Conwy a Dinbych

Dewch i wybod mwy...

Rhwydwaith Addysg Gymunedol Gwynedd a Môn

Dewch i wybod mwy...