Twlcit Dwyieithrwydd i Diwtoriaid

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Lleoliad cymunedol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  Cwrs tair awr

Gwnewch gais
×

Twlcit Dwyieithrwydd i Diwtoriaid

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Pwrpas y cwrs hwn yw rhoi enghreifftiau ymarferol o sut y gellir defnyddio'r Gymraeg yn y dosbarth.

Gellir cyflwyno'r cwrs hwn i goleg neu sefydliad dysgu'n seiliedig ar waith, neu ei deilwra i faes pwnc penodol. Cysylltwch â Sgiliaith i drafod ymhellach.

Gofynion mynediad

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at diwtoriaid a darlithwyr yn y sector addysg bellach a phrentisiaethau, sy'n addysgu grwpiau dwyieithog. Mae'r cwrs yn addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg a di-Gymraeg.

Cyflwyniad

Cynnwys y cwrs:

 • Archwilio amrywiaeth o ddulliau a thechnegau ymarferol i ddatblygu dwyieithrwydd yn eu maes pwnc;
 • Adnabod termau allweddol a datblygu geirfa gyffredinol sy'n berthnasol i'r maes pwnc, ac adnabod cyfleoedd i ddatblygu adnoddau dwyieithog o'r newydd;
 • Cyfle i adfyfyrio a chynllunio i ddatblygu dwyieithrwydd yn y dosbarth.

Asesiad

Ddim yn berthnasol.

Dilyniant

Nod Rhaglen Datblygu Staff Cenedlaethol Sgiliaith yw darparu hyfforddiant a rhaglen mentora arloesol i staff yn y sectorau addysg bellach a phrentisiaethau. Bwriad hynny yw cefnogi ymarferwyr i gynnig darpariaeth Gymraeg a dwyieithog i ddysgwyr a phrentisiaid.

Mae Rhaglen Hyfforddiant Datblygu Staff Sgiliaith yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd hyfforddiant i gefnogi dilyniant sgiliau dwyieithog ymarferwyr, a chynigia Cynllun Fentora Staff Sgiliaith gefnogaeth i ymarferwyr mewn sefyllfaoedd dysgu go iawn i fewnosod y Gymraeg/dwyieithrwydd yn y dosbarth neu yn y gweithle.

Ceir cyfleoedd hyfforddiant Sgiliaith sy’n addas i bawb yn y sector, beth bynnag eu sgiliau Cymraeg neu brofiad blaenorol.

Ariennir darpariaeth Sgiliaith ar gyfer staff addysg bellach a phrentisiaethau gan Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Porwch ein holl gyrsiau yma.

Mwy o wybodaeth

Lefel: N/A

Dwyieithog:

Cyflwynir y cwrs hwn yn ddwyieithog.