Adnoddau

Dyma gyfres o adnoddau e-ddysgu rhyngweithiol a ddatblygwyd i gefnogi tiwtoriaid.

Adnoddau E-ddysgu ar gyfer mewnosod yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymreig mewn addysgu ar-lein

Dyma gyfres o adnoddau e-ddysgu rhyngweithiol a ddatblygwyd i gefnogi tiwtoriaid i fewnosod y Gymraeg ac addysgu'n ddwyieithog mewn amgylchedd dysgu ar-lein. Mae dewis o unarddeg pwnc gwahanol, ac mae pob uned tua awr o hyd.

Pecyn Cefnogi Tiwtoriaid

Ap Adborth Sgiliaith:

Llawlyfrau i Gefnogi Tiwtoriaid Addysg Bellach:

Deall y Set Ddata LA26 ar Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR):

Adnoddau Rhaglen Datblygu Staff Cenedlaethol Sgiliaith

Gallwch ddod o hyd i'r adnoddau yma. (Cyswllt allanol i Google Drive)