• Digwyddiadau Agored Rhithwir

  Cynhelir digwyddiadau agored rhithwir ym maes Prentisiaethau ar y 08 a 09 o Orffennaf 2020, 10:00 a 14:00

  Dewch i wybod mwy...

Cyrsiau Byr

Prentisiaethau

Proffesiynol

Gwasanaethau Arbenigol

Bwcio Ar-lein

Gallwch yn awr fwcio a thalu ar-lein am amrywiaeth eang o gyrsiau.

Gallwch fwcio hyd at 12 lle a thalu amdanynt drwy anfoneb neu gyda cherdyn.

Dewch i weld pob cwrs byr yma.

 • Awst

  11

  Cwrs E-Ddysgu Ar Ymwybyddiaeth o Asbestos – Wedi'i Gymeradwyo Gan ROSPA AC IATP

  Awst

  12

  SEATS - (CITB SSP) Cynllun Hyfforddi Ymwybyddiaeth Amgylcheddol Safle

  Awst

  13

  Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH) – Cymeradwywyd gan IIRSM

  Awst

  19

  Gweithio'n Ddiogel (IOSH)

 • Medi

  02

  Gofynion Gosodiad Trydan (BS7671:2008)(18eg Argraffiad) - Diploma Lefel 3 EAL

  Medi

  07

  Dyfarniad Highfield Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo

  Medi

  16

  CITB Ymwybyddiaeth o Iechyd a Diogelwch

  Medi

  21

  Dyfarniad Highfield Lefel 3 Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo

 • Medi

  22

  Dyfarniad Highfield Lefel 3 HACCP ym maes Gweithgynhyrchu

  Medi

  23

  Rheoli’n Ddiogel (IOSH)

  Medi

  24

  Cwrs Gloywi CITB SMSTS (Site Managers Safety Training Scheme Refresher)

  Medi

  30

  Dyfarniad Highfield Lefel 2 mewn HACCP ym maes Gweithgynhyrchu

Prentisiaethau

Pob blwyddyn rydym yn helpu cannoedd o fusnesau a sefydliadau i ddatblygu a thyfu.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni, gwrandewch ar yr hyn sydd gan ein cwsmeriaid i'w ddweud...

Ewch i'n sianel YouTube

Newyddion

Mae Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael cymorth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Busnes logo


Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn caniatáu y defnydd o gwcis.

Rydym wedi gwneud newidiadau pwysig i'n Polisi Preifatrwydd.

By using our website, you consent to the use of cookies.

We've made important changes to our Privacy Policy.