• Dod o hyd i Brentis

    Mae Prentisiaeth yn ddull cost-effeithiol o recriwtio a hyfforddi gweithwyr medrus ar gyfer y dyfodol.

    Dewch i wybod mwy...

Cyrsiau Byr

Prentisiaethau

Proffesiynol

Gwasanaethau Arbenigol

Bwcio Ar-lein

Gallwch yn awr fwcio a thalu ar-lein am amrywiaeth eang o gyrsiau.

Gallwch fwcio hyd at 12 lle a thalu amdanynt drwy anfoneb neu gyda cherdyn.

Dewch i weld pob cwrs byr yma.

Prentisiaethau

Pob blwyddyn rydym yn helpu cannoedd o fusnesau a sefydliadau i ddatblygu a thyfu.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni, gwrandewch ar yr hyn sydd gan ein cwsmeriaid i'w ddweud...

Ewch i'n sianel YouTube

Newyddion

Mae Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael cymorth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Busnes logo


Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn caniatáu y defnydd o gwcis.

Rydym wedi gwneud newidiadau pwysig i'n Polisi Preifatrwydd.

By using our website, you consent to the use of cookies.

We've made important changes to our Privacy Policy.