• Lansio Hysbysfwrdd Swyddi

  Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?
  Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd newydd.

  Dewch i wybod mwy...

Cyrsiau Byr

Prentisiaethau

Proffesiynol

Gwasanaethau Arbenigol

Bwcio Ar-lein

Gallwch yn awr fwcio a thalu ar-lein am amrywiaeth eang o gyrsiau.

Gallwch fwcio hyd at 12 lle a thalu amdanynt drwy anfoneb neu gyda cherdyn.

Dewch i weld pob cwrs byr yma.

 • Mai

  27

  PASMA (Cwrs Hyfforddi Safonol -Tŵr Mynediad Symudol)

  Meh

  01

  CITB Ymwybyddiaeth o Iechyd a Diogelwch

  Meh

  03

  CITB SMSTS (Site Managers Safety Training Scheme)

  Meh

  04

  CITB Ymwybyddiaeth o Iechyd a Diogelwch

 • Meh

  10

  Gofynion Gosodiad Trydan (BS7671:2008)(18eg Argraffiad) - Diploma Lefel 3 EAL

  Meh

  11

  Cwrs Gloywi CITB SSSTS

  Meh

  15

  Cwrs Gloywi CITB SMSTS (Site Managers Safety Training Scheme Refresher)

  Meh

  19

  Cwrs Gloywi CITB SSSTS-R (Site Supervisors’ Safety Training Scheme)

 • Meh

  24

  Gweithio ar Uchder - PASMA

  Gorff

  06

  PASMA (Cwrs Hyfforddi Safonol -Tŵr Mynediad Symudol)

  Gorff

  06

  Dyfarniad Highfield Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwuo, Gweithgyunhyrchu neu Manwerthu

  Gorff

  13

  Rheoli’n Ddiogel (IOSH)

Prentisiaethau

Pob blwyddyn rydym yn helpu cannoedd o fusnesau a sefydliadau i ddatblygu a thyfu.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni, gwrandewch ar yr hyn sydd gan ein cwsmeriaid i'w ddweud...

Ewch i'n sianel YouTube

Newyddion

Mae Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael cymorth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Busnes logo


Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn caniatáu y defnydd o gwcis.

Rydym wedi gwneud newidiadau pwysig i'n Polisi Preifatrwydd.

By using our website, you consent to the use of cookies.

We've made important changes to our Privacy Policy.