• Dod o hyd i Brentis

  Mae Prentisiaeth yn ddull cost-effeithiol o recriwtio a hyfforddi gweithwyr medrus ar gyfer y dyfodol.

  Dewch i wybod mwy...

Cyrsiau Byr

Prentisiaethau

Proffesiynol

Gwasanaethau Arbenigol

Bwcio Ar-lein

Gallwch yn awr fwcio a thalu ar-lein am amrywiaeth eang o gyrsiau.

Gallwch fwcio hyd at 12 lle a thalu amdanynt drwy anfoneb neu gyda cherdyn.

Dewch i weld pob cwrs byr yma.

 • Hyd

  28

  CITB Ymwybyddiaeth o Iechyd a Diogelwch

  Tach

  05

  SEATS - (CITB SSP) Cynllun Hyfforddi Ymwybyddiaeth Amgylcheddol Safle

  Tach

  12

  SEATS - (CITB SSP) Cynllun Hyfforddi Ymwybyddiaeth Amgylcheddol Safle

  Tach

  13

  Microsoft Excel - Canolradd

 • Tach

  13

  Gofynion Gosodiad Trydan (BS7671:2008)(18eg Argraffiad) - Diploma Lefel 3 EAL

  Tach

  17

  CITB SMSTS (Site Managers Safety Training Scheme)

  Tach

  19

  Cwrs Gloywi CITB SSSTS

  Tach

  24

  Cymorth Cyntaf Brys - Cymhwyster Lefel 3 (1 diwrnod)

 • Tach

  26

  Cwrs Gloywi CITB SMSTS (Site Managers Safety Training Scheme Refresher)

  Tach

  27

  Microsoft Excel - Canolradd

  Tach

  30

  Dyfarniad Highfield Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo

  Rhag

  01

  ymorth Cyntaf yn y Gwaith cwrs Diweddaru Cynhwyster Lefel 3 ( 2 ddiwrnod)

Prentisiaethau

Pob blwyddyn rydym yn helpu cannoedd o fusnesau a sefydliadau i ddatblygu a thyfu.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni, gwrandewch ar yr hyn sydd gan ein cwsmeriaid i'w ddweud...

Ewch i'n sianel YouTube

Newyddion

Mae Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael cymorth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Busnes logo


Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn caniatáu y defnydd o gwcis.

Rydym wedi gwneud newidiadau pwysig i'n Polisi Preifatrwydd.

By using our website, you consent to the use of cookies.

We've made important changes to our Privacy Policy.