SGILIAITH

Ein nod yw cynnig cyngor ymarferol ar arferion da, adnoddau a hyfforddiant staff er mwyn gwella sgiliau a phrofiadau dysgwyr ym maes dwyieithrwydd.

Hyfforddiant

Dysgwch fwy am ein cyfleoedd datblygiad proffesiynol i ymarferwyr yn y sector AB a phrentisiaethau i gynnig darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog i ddysgwyr.

Adnoddau

Adnoddau a ddatblygwyd gan Sgiliaith i gefnogi ymarferwyr yn y sector addysg bellach a phrentisiaethau.

Dysgu o bell

Mae'r ddarpariaeth fideo-gynadledda cyfrwng Cymraeg yn ategu prif genhadaeth Sgiliaith.

Fideos

Ar sianel YouTube Sgiliaith, ceir fideos defnyddiol i ddarlithwyr, ymarferwyr, rheolwyr a dysgwyr sy'n sôn am y Gymraeg yn y sector addysg ôl-14.

Ynglyn â Sgiliaith...

Mae'r ddarpariaeth a gynigiwn yn cynnwys amrywiaeth o gyfleoedd i rai sy'n gweithio mewn gwahanol swyddi ac ar wahanol lefelau yn y sector addysg ôl-14 ddatblygu'n broffesiynol.

Dewch i wybod mwy...