• Sgiliaith

  Ein nod yw cynnig cyngor ymarferol ar arferion da, adnoddau a hyfforddiant staff er mwyn gwella sgiliau a phrofiadau dysgwyr ym maes dwyieithrwydd.

 • Dysgu o bell

  Manteisiwch ar gyfle gwych i gynnig darpariaeth arloesol a gwobrwyedig i ymestyn y cwricwlwm Lefel A yn eich ysgol neu goleg.

  Dewch i wybod mwy
 • Hyfforddiant wedi ei deilwra

  Cysylltwch â Sgiliaith i drefnu cynnal cyrsiau, neu hyfforddiant a deilwriwyd yn arbennig i chi, yn eich sefydliad.

Modiwl M.A.

Dysgu o Bell

Prosbectws a sut i wneud cais

Amdanom

Digwyddiadau

Gwybodaeth am ddigwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd ar y gweill.

Cysylltwch â Sgiliaith i drefnu hyfforddiant a chyrsiau yn eich sefydliad chi.

 • Maw

  26

  Cyfraniad i Gynllun Cymraeg Gwaith - Coleg Sir Benfro

  15:00-17:00

  Maw

  27

  Cyfraniad i Gynllun Cymraeg Gwaith - Coleg Sir Benfro

  16:00-18:00

  Ebr

  02

  Cyfraniad i Gynllun Cymraeg Gwaith - Coleg Caerdydd a'r Fro

  09:00-11:00

  Ebr

  03

  Cyfraniad i Gynllun Cymraeg Gwaith - Coleg Gwent

  13:00-15:00

 • Ebr

  04

  Cyfraniad i Gynllun Cymraeg Gwaith - NPTC

  11:00-13:00

  Ebr

  04

  Cyfraniad i Gynllun Cymraeg Gwaith - Coleg Cambria

  16:00-18:00

  Ebr

  12

  Cyfraniad i Gynllun Cymraeg Gwaith - Coleg Sir Gâr

  11:00-13:00

  Mai

  07

  Diwrnod 1 - Modiwl MA ar Fethodoleg Addysgu Dwyieithog - Grŵp Llandrillo Menai

  09:30-16:30

 • Mai

  08

  Diwrnod 2 - Modiwl MA ar Fethodoleg Addysgu Dwyieithog - Grŵp Llandrillo Menai

  09:30-16:30

  Mai

  16

  Gŵyliaith - Aberystwyth

  10:00-15:30

  Mai

  17

  Twlcit Dwyieithrwydd i Aseswyr - Treffynnon

  10:00-13:00

  Meh

  10

  Cwrs Cyflwyniad i Addysgu Dwyieithog - Grŵp Llandrillo Menai

  09:30-16:30

Fideos

Ar sianel YouTube Sgiliaith, ceir fideos defnyddiol (i ddarlithwyr, ymarferwyr, rheolwyr a dysgwyr) sy'n sôn am y Gymraeg yn y sector addysg ôl-14, gan gynnwys:

Gwybodaeth am gyrsiau Sgiliaith, gwybodaeth am sut i hyrwyddo'r Gymraeg mewn sefydliadau addysg bellach, a fideos am fanteision y Gymraeg yn y gweithle.

Ewch i'n sianel YouTube

Lawrlwytho ein prosbectws

Yn y prosbectws hwn, cynigiwn gymorth ym maes dwyieithrwydd a sgiliau cyfathrebu Cymraeg a Saesneg i'r sector addysg ôl-14.

Lawrlwytho (PDF)

Sgiliaith
Coleg Meirion-Dwyfor
Penrallt
Pwllheli
LL53 5EB
01758 704613

Croesawir galwadau yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Sgiliaith logo


Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn caniatáu y defnydd o gwcis.

Rydym wedi gwneud newidiadau pwysig i'n Polisi Preifatrwydd.

By using our website, you consent to the use of cookies.

We've made important changes to our Privacy Policy.