• Sgiliaith

  Ein nod yw cynnig cyngor ymarferol ar arferion da, adnoddau a hyfforddiant staff er mwyn gwella sgiliau a phrofiadau dysgwyr ym maes dwyieithrwydd.

 • Hyfforddiant

  Mae modd i chi ddangos diddordeb yng nghyrsiau hyfforddiant Sgiliaith drwy lenwi'r ffurflen isod.

  Dewch i wybod mwy...

 • Modiwl MA

  Modiwl MA ar Fethodoleg Addysgu Dwyieithog 2020-21

  Cofrestrwch rŵan...

Fideos

Ar sianel YouTube Sgiliaith, ceir fideos defnyddiol (i ddarlithwyr, ymarferwyr, rheolwyr a dysgwyr) sy'n sôn am y Gymraeg yn y sector addysg ôl-14, gan gynnwys:

Gwybodaeth am gyrsiau Sgiliaith, gwybodaeth am sut i hyrwyddo'r Gymraeg mewn sefydliadau addysg bellach, a fideos am fanteision y Gymraeg yn y gweithle.

Ewch i'n sianel YouTube

Newyddion Holl newyddion

Sgiliaith
Coleg Meirion-Dwyfor
Penrallt
Pwllheli
LL53 5EB
01758 704613

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg a bydd amseroedd ateb gohebiaeth yn y naill iaith a'r llall yr un fath.

Sgiliaith logo


Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn caniatáu y defnydd o gwcis.

Rydym wedi gwneud newidiadau pwysig i'n Polisi Preifatrwydd.

By using our website, you consent to the use of cookies.

We've made important changes to our Privacy Policy.