• Sgiliaith

  Ein nod yw cynnig cyngor ymarferol ar arferion da, adnoddau a hyfforddiant staff er mwyn gwella sgiliau a phrofiadau dysgwyr ym maes dwyieithrwydd.

 • Dysgu o bell

  Manteisiwch ar gyfle gwych i gynnig darpariaeth arloesol a gwobrwyedig i ymestyn y cwricwlwm Lefel A yn eich ysgol neu goleg.

  Dewch i wybod mwy
 • Hyfforddiant wedi ei deilwra

  Cysylltwch â Sgiliaith i drefnu cynnal cyrsiau, neu hyfforddiant a deilwriwyd yn arbennig i chi, yn eich sefydliad.

Modiwl M.A.

Dysgu o Bell

Prosbectws a sut i wneud cais

Amdanom

Digwyddiadau

Gwybodaeth am ddigwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd ar y gweill.

Cysylltwch â Sgiliaith i drefnu hyfforddiant a chyrsiau yn eich sefydliad chi.

 • Meh

  27

  Cwrs Cyflwyniad i Addysgu Dwyieithog - Grŵp Llandrillo Menai

  09:30-16:30

  Aws

  27

  Gweithdy Dylunio Adnoddau Dwyieithog - Coleg Cambria Wrecsam

  09:00-16:00

Fideos

Ar sianel YouTube Sgiliaith, ceir fideos defnyddiol (i ddarlithwyr, ymarferwyr, rheolwyr a dysgwyr) sy'n sôn am y Gymraeg yn y sector addysg ôl-14, gan gynnwys:

Gwybodaeth am gyrsiau Sgiliaith, gwybodaeth am sut i hyrwyddo'r Gymraeg mewn sefydliadau addysg bellach, a fideos am fanteision y Gymraeg yn y gweithle.

Ewch i'n sianel YouTube

Lawrlwytho ein prosbectws

Yn y prosbectws hwn, cynigiwn gymorth ym maes dwyieithrwydd a sgiliau cyfathrebu Cymraeg a Saesneg i'r sector addysg ôl-14.

Lawrlwytho (PDF)

Sgiliaith
Coleg Meirion-Dwyfor
Penrallt
Pwllheli
LL53 5EB
01758 704613

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg a bydd amseroedd ateb gohebiaeth yn y naill iaith a'r llall yr un fath.

Sgiliaith logo


Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn caniatáu y defnydd o gwcis.

Rydym wedi gwneud newidiadau pwysig i'n Polisi Preifatrwydd.

By using our website, you consent to the use of cookies.

We've made important changes to our Privacy Policy.