Bwriad cwrs Clic Clic Cymraeg, Cymraeg i Oedolion ydy eich cynorthwyo i ddysgu Cymraeg fel ychwanegiad i'r hyn y byddwch yn ei wneud yn y dosbarth.

The intention of the Clic Clic Cymraeg, Welsh for Adults course is to assist you with learning Welsh and is in addition to the work that you'll be doing in the classroom.

Mae'r cwrs yn fodd i chi adolygu ac ymestyn eich gwybodaeth o'r Gymraeg. Ein amcan ni yw rhoi'r sylfaen orau posib i chi ar gyfer datblygu eich defnydd o'r Gymraeg. Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i'ch tywys drwy'r gwahanol batrymau ieithyddol yn ystyrlon gan gyflawni eich anghenion a'ch dyheuadau.

The course will enable you to revise and develop your understanding of the Welsh language. Our aim is to produce the best possible foundation for you to develop your understanding of the language. Thus, this course has been developed to lead you through the different language patterns meaningfully.