Dewch i ddysgu Cymraeg!

Gall dysgu Cymraeg agor drysau i gyfleoedd a phrofiadau newydd: gall helpu eich gyrfa gan fod llawer o swyddi yn gofyn am ddealltwriaeth o’r Gymraeg, gall eich helpu i ddod i adnabod pobl yn eich cymuned ac i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau.

Cewch ymuno â dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion mewn sawl lleoliad ar draws y rhanbarth - o Ddolgellau i Ddinbych. Efallai eich bod yn ddechreuwr pur neu’n ddysgwr lefel uwch - beth bynnag fo’ch lefel mae cwrs ar eich cyfer chi!

Mae’r cyrsiau’n amrywio o ran amser, hyd a pha mor ffurfiol ydynt. Mae cyfleoedd i chi ymarfer siarad Cymraeg mewn awyrgylch gyfeillgar a chefnogol gyda dysgwyr eraill a siaradwyr Cymraeg rhugl.

Pam dysgu Cymraeg?

Os ydych yn cyflogi pobl...

...gallwch fanteisio ar y cyfle i ddatblygu staff dwyieithog a’ch gwneud yn fwy deniadol i gwsmeriaid.

Os ydych yn hoffi sialens...

...dysgwch sgil newydd a chyn bo hir cewch weld bod yr iaith yn fyw ac yn iach yn y rhan fwyaf o gymunedau Cymru.

Os ydych eisiau mwynhau diwylliant Cymru...

...efallai eich bod yn falch o fod yn Gymro neu’n Gymraes ond nad ydych wedi cael y cyfle i ddysgu’r iaith.

Os ydych eisiau gwella rhagolygon eich gyrfa...

...Caiff y Gymraeg ei defnyddio fwyfwy fel iaith fusnes, cofrestrwch ar gwrs Cymraeg i gael mwy o gyfleoedd i ddatblygu eich gyrfa.

Clic Clic Cymraeg

Bwriad cwrs Clic Clic Cymraeg ydy eich cynorthwyo i ddysgu Cymraeg fel ychwanegiad i'r hyn y byddwch yn ei wneud yn y dosbarth

Dewch i wybod mwy  

Dod o hyd i'ch cwrs

Arweiniad i Gyrsiau

Lawrlwytho

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru ewch i dysgucymraeg.cymru