Digwyddiad Agored Rhithwir

Ydych chi eisiau gwybod beth sydd gan y coleg i'w gynnig i chi?

 

Hoffech chi gael gwybod rhagor am y cyrsiau, am y gefnogaeth sydd ar gael ac am y profiad o astudio yn y coleg?

Gallwch wylio fideos am y cyrsiau sydd ar gael mewn gwahanol feysydd neu wrando ar yr hyn sydd gan ein myfyrwyr presennol i'w ddweud am y coleg. Yn ogystal, gallwch chwilio trwy'r ystod o gyrsiau sydd ar gael a gwneud cais yn uniongyrchol trwy ein gwefan.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os bydd arnoch angen help gyda'ch cais, mae tîm y Gwasanaethau i Ddysgwyr ar gael i'ch cynorthwyo. I siarad â Chynghorydd, anfonwch neges e-bost i generalenquiries@gllm.ac.uk neu gallwch sgwrsio â ni'n fyw trwy'r dudalen hon.

Ein cyrsiau

Ydych chi'n barod i wneud cais?

Ydych chi wedi cael hyd i bopeth roeddech chi'n chwilio amdano?

Gwnewch gais am gwrs heddiw!