Croeso i'n Digwyddiad Agored Rhithwir!

Croeso i dudalen Digwyddiad Agored Rhithwir Grŵp Llandrillo Menai.

Er na allwn gwrdd â chi wyneb yn wyneb ar hyn o bryd, rydym yn dal i anelu at roi'r profiad gorau posibl i chi yn ein Digwyddiad Agored. Yn ein Digwyddiad Agored Rhithwir cewch wybod rhagor am ein dewis eang o gyrsiau, y profiad o astudio yn y coleg a'r gefnogaeth ragorol sydd ar gael i ddysgwyr. Gallwch hefyd wneud cais ar-lein a sicrhau eich lle ar gyfer Medi 2021.

Wrth gwrs, gallwch fynd yn ôl i'r dudalen hon unrhyw bryd a chymryd eich amser i edrych arni o gyfforddusrwydd eich cartref. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â thîm y Gwasanaethau i Ddysgwyr.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cwrs proffesiynol, cwrs rhan-amser neu gwrs lefel gradd, dilynwch y dolenni ar waelod y dudalen hon.

Dilynwch y camau syml hyn i ddechrau arni:

Cam 1 - Croeso i Grŵp Llandrillo Menai

Gwyliwch y fideo sy'n eich cyflwyno i fywyd yn y coleg.

Cam 2 - Gair gan dîm y Gwasanaethau i Ddysgwyr

Fel dysgwr yng Ngrŵp Llandrillo Menai, cewch gefnogaeth dda cyn ac yn ystod eich cyfnod yn y coleg.

Gwyliwch y fideo nesaf i glywed rhagor am y gefnogaeth sydd ar gael i ddysgwyr

Cam 3 - Rhagor o wybodaeth am y pynciau sydd ar gael yma

Cynigiwn ddewis eang o gyrsiau galwedigaethol mewn mwy na 35 maes pwnc, gan ei gwneud yn hawdd i chi ddod o hyd i'ch cwrs delfrydol. O ran pynciau Lefel A/AS yn unig, gallwch ddewis o blith bron i 40 pwnc gwahanol! Os dilynwch gwrs prentisiaeth, byddwch yn ennill cyflog wrth ddysgu, yn meithrin sgiliau ac yn ennill cymwysterau cydnabyddedig.

Cliciwch ar y blychau isod i gael clywed rhagor am ein cyrsiau gan staff arbenigol a chyn-ddysgwyr.

Cam 4 - Gweld manylion y cyrsiau a gwneud cais ar-lein

Darllenwch ragor am y cyrsiau unigol, y lefelau a'r campysau.

Cliciwch ar y ddolen i weld yr ystod o gyrsiau rydym yn eu cynnig.

Gwnewch gais ar-lein yn uniongyrchol o'r dudalen sy'n rhoi gwybodaeth i chi am y cwrs.

Dewch i weld y cyrsiau...

I Gael Rhagor o Wybodaeth

 

Oeddech chi'n gwybod?

Rydym hefyd yn darparu cyrsiau gradd, a chyrsiau rhan-amser y gallwch eu dilyn er diddordeb neu er mwyn ennill cymhwyster proffesiynol. Dilynwch y dolenni isod i gael gwybod rhagor.