Os ydych yn fyfyriwr Addysg Bellach llawn amser sydd:

  • yn iau na 19 mlwydd oed ar 31 Awst 2018,
  • yn byw yn siroedd bwrdeistrefol Conwy, Dinbych, Gwynedd neu Ynys Mon
  • yn byw dros dair milltir o gampws y Coleg yr ydych yn ei fynychu,

yna efallai y byddwch yn gymwys am drafnidiaeth ddyddiol o'r man bws/trên sydd agosaf i'ch cartref a'r campws y byddwch yn astudio.

Pwysig – mewn grym rhwng 18 Chwefror a 10 Mai 2019

Bydd gofyn i'r holl fyfyrwyr sydd fel arfer yn dal y bws wrth Westy'r Orsaf a Rhodfa Ronald ei ddal wrth yr Orsaf Drenau, gan fod Ffordd Conwy wedi'i chau. Bydd y bws yn gadael am 8.30am, felly gwnewch yn siŵr eich bod wrth y safle bws o leiaf 5 munud ynghynt.

Lawr lwythiadau eraill:

 

Dod o hyd i'ch cwrs