Pa gampws bynnag y byddwch yn ei fynychu, bydd y Tîm Gwasanaethau i Ddysgwyr yn rhyw fath o siop un-alwad i chi er mwyn i chi gael gwybodaeth am bob mathau o bynciau:

  • Cyngor ar sut i gynllunio rhaglen ddysgu bersonol
  • Cyngor ar sut i wneud cais am le ar gwrs, a gwybodaeth am y gofynion mynediad
  • Gwybodaeth am ffioedd cwrs
  • Cyngor ar sut i wneud cais am fenthyciadau a grantiau

Rydym hefyd yn cynnig cymorth ac arweiniad yn y meysydd a ganlyn:

  • Cyfleoedd hyfforddi
  • Cyngor gyrfaol
  • Addysg uwch
  • Swyddi, a phrofiad gwaith i raddedigion
  • Iechyd a lles
 

Dod o hyd i'ch cwrs