Heddiw, mae llawer o swyddi yng Nghymru’n gofyn am y gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg a’r Saesneg. Felly, gallai astudio’n ddwyieithog roi mantais i chi pan fyddwch yn chwilio am waith.

Gallwn eich helpu i wella’ch cyfleoedd o ran gyrfa drwy ganiatáu i chi:

  • Astudio nifer o gyrsiau’n ddwyieithog
  • Meithrin eich sgiliau iaith
  • Cymryd rhan mewn gweithgareddau Cymraeg
 

Dod o hyd i'ch cwrs